Diabon | Alfa Laval

Diabon

Alfa Laval Diabon kombinerer den svært effektive varmeoverføringsevnen til en kompakt platevarmeveksler med en eksepsjonell korrosjonsbestandighet i et grafittmateriale. Diabon®-serien tilbyr en ideell løsning for oppgaver der metall-, glass- eller Teflon®-plater ikke samsvarer med kravene til en korrosjonsbestandig, lett betjenbar og termisk effektiv varmeveksler.

Diabon 640x360

Effektiv, pålitelig og servicevennlig

  • Pålitelig drift med høy motstand mot korrosjon
  • Sparer energi med høy termisk effektivitet
  • Fremragende varmegjenoppretting med nær temperaturtilnærming
  • Forlengede serviceintervaller med redusert avleiring
  • Plassbesparende kompakte enheter som er enkle å betjene og vedlikeholde

Våre Diabon-varmeveksler kan brukes som varmegivere, kjølere, vekslere, kondensatorer og fordampere for korrosive medier som involverer en variasjon av syrer og andre organiske og uorganiske medier.

Et felles utviklingsinitiativ mellom Alfa Laval og SGL Carbon

Alfa Laval Diabon® platevarmevekslere med pakning stammer fra et felles utviklingsinitiativ mellom Alfa Laval og SGL Carbon. Kombinasjonen av Alfa Lavals platevarmevekslerkunnskap med SGL Carbons ekspertise innen grafittmaterialer har resultert i den mest optimale varmeoverføringsløsningen som involverer svært korrosive væsker som:

• saltsyre og gass i alle konsentrasjoner
• svovelsyre opp til 90 %, fluorsyre opp til 60 %
• alle konsentrasjoner av fosforsyre
• beisebadsyrer i overflatebehandlingsanlegg
• elektrolytter brukt i gruveindustrien
• blandede syrer
• klorerte hydrokarboner
• katalysatorer som aluminiumklorid

Hvordan det virker

.

Alfa Laval DIABON®-platevarmevekslere fungerer som konvensjonelle platevarmevekslere med pakning, med unntak av at platene som skiller mediene, er laget av spesielle grafittmaterialer. Diabon®-plater er tilgjengelige i tre forskjellige grafittkvaliteter; F100, NS1 eller NS2.

Platen er forseglet i platepakken med PTFE-rep-pakninger som er motstandsdyktige mot aggressive kjemikalier og temperaturer over 180 °C. Ved montering blir pakningen flatet ut til en meget tynn film på ca. 0,2 mm, noe som sikrer minimal kontakt med det korrosive mediet og lange intervaller med pålitelig drift. Pakningen kan oppbevares i praktisk talt ubegrenset perioder.

Spenningsbolter med fjærer på rammen kompenserer for termisk ekspansjon av platepakken, noe som minimerer risikoen for oppsprekking av plattene.

En kombinasjon av høy turbulens og motstrøm gir maksimal varmegjenoppretting. To medier flyter i kanaler mellom korrugerte plater som skaper turbulens, noe som resulterer i bedre varmeoverføring enn alternative skall- og rør- eller blokkalternativer. Motstrømmen gir mulighet for en nær temperaturtilnærming som muliggjør stor varmegjenvinning.

Diabon plate 640x360