featured brands emotion hero

Alfa Laval eMotion

Reduser friksjonen i sentrifugen til en platestabelseparator for mer energieffektiv separering. Det er den enkle, men veldig smarte ideen bak Alfa Laval eMotion™, en innovativ separator. Ved å legge til en vakuumpumpe for å redusere lufttrykket i rommet mellom separatorsentrifugen og rammen, reduseres energiforbruket og støynivåene samtidig som hygienenivået øker.

Funksjoner

 • Lavfriksjon og tilnærmet vakuumforhold mellom separatorhusets innside og sentrifugens utside

Fordeler

 • Praktisk talt ingen friksjon mellom separatorrammen og sentrifugen
 • Drastisk redusert motorbelastning og redusert varmegenerering
 • Minimerte kjølekrav fordi separatorens ytre del er kaldere
 • Forbedret intern aerodynamikk med reduserte sekundære strømningsvirvler
 • Redusert belastning på materialene
 • Mindre avleiring
 • Letter det regelmessige utslippet av faststoffer
 • Lavere støynivåer

Fordeler

 • Energibesparelser på opptil 70 % sammenlignet med tradisjonelle sentrifuger
 • Lavere vannforbruk
 • Minimal temperaturstigning
 • Mindre vedlikehold
 • Høyere rengjøringsevne, bedre hygiene
 • Bedre CO2-retensjon
 • Bedre arbeidsmiljø
.
featured brands emotion where to use it

Bruksområder

For øyeblikket tilgjengelig for bryggeriapplikasjoner.

.

Slik fungerer eMotion

En modul med en vakuumpumpe koblet til separatoren fjerner luft utenfor separatorsentrifugen, noe som reduserer friksjonen mellom sentrifugen og huset. Med redusert friksjon roterer separatorsentrifugen med mindre motstand, noe som reduserer energiforbruket, skåltemperaturen og støynivået.

featured brands emotion how it works

eMotion: Uttalelser fra en ekspert

Vil du vite mer om hvordan eMotion kan forandre prosesseringen din? Se denne videoen for å få en detaljert forklaring fra en Alfa Laval-separeringsekspert om hvordan denne unike teknologien reduserer friksjonen i sentrifugen til en platestabelseparator. Han forklarer hvordan dette senker strømforbruket dramatisk og gir en rekke andre viktige fordeler.

Dra nytte av Alfa Lavals funksjoner

Mer enn 130 års erfaring med utvikling av platestabelsepareringsteknologi og inngående kunnskap om kundeprosesser danner grunnlaget for utviklingen av alle Alfa Laval-separatorer. Finn ut hvordan all denne ekspertisen er brukt til å utvikle unike funksjoner for forbedret separeringsytelse.

separator innovator featured brands640x360