Alfa Laval Centrizoom™

Optimaliser separeringseffektiviteten ved å justere paringsrørene, slik at de passer til sammensetningen av råstoffet med Alfa Laval Centrizoom™. Med den innovative Centrizoom-paringsenheten kan en operatør enkelt styre posisjonen til paringsrørene under prosessen for å oppnå optimal separeringseffektivitet. Denne teknologien brukes hovedsakelig i Alfa Laval-separatorer for prosessering av protein og vegetabilsk olje.

featured_brands_centrizoom_icon.png

Funksjoner

  • Justerbar paringsenhet som passer til råstoffet
  • Automatiske justeringer under utskillingssyklusen

Fordeler

  • Optimal håndtering av medier med høy viskositet
  • Effektiv utskilling for minimalt produkttap

Fordeler

  • Optimal separeringseffektivitet
  • Høyere produktkvalitet og utbytte
  • Lavere energiforbruk og produksjonskostnader
.

Bruksområder

I raffinerier for vegetabilsk olje.

.

Slik fungerer Centrizoom

Ved å justere posisjonen til Centrizoom før utslippet skyver væskegrensesnittet i sentrifugen den tunge fasen nærmere sentrum av sentrifugen, og dermed reduseres oljetapet under utslippet. Under prosessen kan paringsrørene justeres ved hjelp av kontrollpanelet for å tilpasses råstoffet.

Dra nytte av Alfa Lavals funksjoner

Mer enn 130 års erfaring med utvikling av platestabelsepareringsteknologi og inngående kunnskap om kundeprosesser danner grunnlaget for utviklingen av alle Alfa Laval-separatorer. Finn ut hvordan all denne ekspertisen er brukt til å utvikle unike funksjoner for forbedret separeringsytelse.