Culturefuge

Culturefuge er en serie med unike bunnmatede hermetiske cellesentrifuger og biofarmaseparatorer (eller komplette separeringssystemer) som er spesielt utviklet for skånsom dyrking av pattedyrcellekulturer, mikrobielle celler og utfelte proteiner. Den skånsomme og effektive matingsakselerasjonen unngår å ødelegge skjærkraftfølsomme celleveggmembraner, noe som gjør nedstrømsrensing av målproteinene enklere og mer kostnadseffektivt.

Culturefuge cell centrifuge

Faststoff-utstøtende separatorer og cellesentrifuger utviklet spesielt for cellekulturer

 • Konsistent produktkvalitet – fullstendig hermetiske forhold eliminerer effektivt luft-væske-grensesnittet inne i separatorskålen
 • Redusert risiko for skjæring og forurensning ¬ unik hul aksel-inmating sikrer svært skånsom separering av celler
 • Enkel oppskalering – kompakt, fleksibelt design kan utvides nøyaktig fra pilotanlegg til produksjon
 • Maksimal hygiene – spyledyser sprayer utenfor sentrifugeskålen og syklonen og inne i rammedekselet
 • Materialer oppfyller regulatoriske krav til behandling – mulighet for automatisk rengjøring og desinfisering ved bruk av CIP- og/eller SIP-systemer

Culturefuge cellesentrifuge kan leveres ferdig skinnemontert og oppfyller spesifikasjonene for de fleste større trykkbeholdere. Systemet inkluderer rør for service og prosessvæsker og et integrert elektrisk system med PLS og en pneumatisk enhet. Designalternativer inkluderer en superfin elektropolert produktkontaktflate og dampsteriliserbar pumpe for transport av faststoffasen. 

Skånsom produktakselerasjon

Culturefuge er en spesialutviklet serie med separatorer for den skånsomme behandlingen av cellekulturer og annet skjærfølsomt biologiske materiale. Det unike hule spindelkonseptet muliggjør skånsom akselerasjon av matevæsken til rotasjonshastigheten til cellesentrifugen, og minimerer dermed cellelyse. Dette forhindrer frigjøring av uønskede intracellulære proteiner eller minimerer ødeleggelsen av skjøre proteinutfellinger. Avkastningen er dermed forbedret og nedstrømsdriften optimalisert.

Skalerbar cellekultursentrifuge

Ideell for cellekulturfermentering og kontinuerlig celledyrking under hermetiske forhold. Culturefuge-cellesentrifugen leverer konsistent produktkvalitet. I tillegg kan den nøyaktig og pålitelig skaleres opp fra bruk i pilotanlegg til fullskala produksjon.

Lufttett cellekultursentrifuge og separator

Culturefuge er en fullstendig hermetisk separator, som effektivt eliminerer luft-væske-grensesnitt inne i separatorskålen. Dette forhindrer luftinnblanding, noe som kan forårsake problemer i nedstrøms filtreringsprosesser. Videre kan strømningskontrollenheter plasseres nedstrøms, og dermed muliggjøre implementering av innmatingsarrangement med full diameter for fri flyt.  

Hygienisk design

Culturefuge cellesentrifuger og separatorer er konstruert ved bruk av materialer som oppfyller strenge regulatoriske krav til prosessering. For å opprettholde hygieniske driftsforhold kan denne cellekultursentrifugen rengjøres og desinfiseres automatisk uten større demontering eller montering ved bruk av Sterilization-in-Place (SIP)- og Cleaning-in-Place (CIP)-systemer. I tillegg sprayer spyledyser utenfor sentrifugeskålen og syklonen og inne i rammedekselet for maksimum hygiene.

Komplett separasjonssystem

Alfa Laval Culturefuge er en sentrifuge for celler som leveres som et komplett system montert på en bunnramme med horisontal drivaksel, snekkegir, smøroljebad, hul vertikal aksling, og rør for service- og prosessvæsker. I tillegg inkluderer den et integrert elektrisk system med starter, programmerbar logikkontroll (PLC) og en pneumatisk enhet. 

Utformingen av cellekulturseparatoren er i samsvar med spesifikasjonene for de fleste større trykkbeholdere, inkludert ASME og PED. 

Designalternativer

  • Ekstra fin elektropolert produktkontaktflate
  • Dampsteriliserbar pumpe for transport av faststoffasen
  • Levering av skinnemontert enhet for åpen drift, begrenset løpende dampsteriliserbar aseptisk drift eller kun for dampdekontaminering.

Culturefuge cellesentrifugeserien

 • Culturefuge 100 for pilotanlegg og småskalaproduksjon med kapasiteter fra 200 til 2000 l/t.
 • Culturefuge 200 for medium skala-produksjon med kapasiteter fra 1000 til 5000 l/t.
 • Culturefuge 300 for medium- til storskalaproduksjon med kapasiteter fra 2000 til 8000 l/t.
 • Culturefuge 400 for storskalaproduksjon med kapasiteter fra 5000 til
  20 000 l/t.

På forespørsel kan Alfa Laval tilby valideringsstøttetjenester og en streng Factory Acceptance Test (FAT) i vårt interne testanlegg.

Cuturefuge cellesentrifuge – fordeler

 • Kompakt og fleksibelt design
 • Steriliserbar
 • Cleaning-In-Place (CIP)
 • Kontrollert

Culturefuge-konseptet

Hvordan det virker

Culturefuge celleseparatoren gir skånsom, helt hermetisk behandling av cellekulturer og andre skjærfølsomme biologiske materialer. Det biologiske materialet mates inn via en hul aksling.  Den akselererer gradvis ettersom den beveger seg oppover til platestabelen, hvor separasjonen skjer i den roterende sentrifugeskålen.  Separert væske-fasen går gjennom væskeutløpet på toppen av skålen. De oppsamlede faststoffene i det faste området blir periodisk tømt ut fra periferien av skålen. Under normal produksjon, holder driftsvannet den glidende skålbunnen lukket mot skåldekselet. Under tømming, faller den glidende skålbunnen i en kort stund (mindre enn et sekund), og de faste stoffene skytes ut gjennom utløpsportene. 

Den første premium separeringsløsningen for single-use biofarmaprosessering

Alfa Laval CultureOne: Effektiv, veldokumentert klarning med skånsom håndtering av skjærspenningfølsomt biologisk materiale samt økt avkastning og forbedret proteingjenvinning. Oppdag nye muligheter for produksjon med små batcher med enestående ytelse.

Alfa-Laval-CultureONE-640x360

Separatorinnovatøren

Vil du vite mer om våre innovasjoner innen separeringsteknologi? Klikk på lenken nedenfor. Alfa Laval oppfant den første platestabelseparatoren og har ledet an i utviklingen av sentrifugeteknologi i over et århundre. Vi har gleden av dele med deg den ekspertisen vi har samlet underveis. Gå innom vår Separator Innovator-kunnskapsbase for å lære mer om fremgangen innen separering og stegene Alfa Laval tar for å kontinuerlig revolusjonere teknologien.

hss clara separator innovator640x360