Aldec G3 VecFlow | Alfa Laval

VecFlow™ teknologi: Optimaliser avvanningen av avløpsslam og fortykning av slam

Den nye dekantersentrifugen Alfa Laval ALDEC G3 VecFlow™ gir uovertruffen effektivitet for avvanning og fortykkelse av spillvannsslam. Den unike tilførselssonen til VecFlow™ reduserer turbulens, noe som gir eksepsjonell separering og 30 % lavere strømforbruk enn tradisjonelle dekantersentrifuger. Kombinasjonen av suveren separasjon og driftsfleksibilitet bidrar til lavere kostnader gjennom økt slamkaketørrhet, redusert polymerforbruk og økt gjennomstrømning.

新型阿法拉伐 ALDEC G3 VecFlow™ 沉降式离心机 Tiempo de recuperación de la inversión VS tasa de flujo en comparación con un G3
.

Minimal turbulens. Maksimal ytelse.

VecFlow_transparent.png

Lav turbulens i dekantersentrifugen er avgjørende for høy separeringsytelse og lavt strømforbruk. Alfa Lavals unike VecFlow™ tilførselssone reduserer turbulens med mer enn 80 % sammenlignet med tradisjonelle dekantersentrifuger, og reduserer akselerasjonskraften med 40–50 %.

Forsiktig akselerasjon

En tradisjonell tilførselssone sprøyter slammet radielt inn i dekantersentrifugen, noe som kontinuerlig forstyrrer den indre strømningen og forårsaker turbulens. En VecFlow™ tilførselssone, derimot, gir en helt annen strømningsbane siden den akselererer slammet tangentialt når det kommer inn i sentrifugen. Dette betyr at radialhastigheten til slammet er mye lavere. Noe som gir minimal turbulens.

Bedre separeringsytelse

I tillegg til å redusere strømforbruket med 30 % gir den lave turbulensen også en mer effektiv separeringen enn i en tradisjonell dekantersentrifuge, med mindre oppløsning av flokkulantene. 

Dette gjør det mulig å forbedre avvanningsprosesser på tre ulike måter (eller via en kombinasjon av de tre):

  • Redusere polymerforbruket med opptil 10 %
  • Øke slamkaketørrheten og redusere tørrstoffinnholdet i spillvannet
  • Øke gjennomstrømningen

Den minimale turbulensen bidrar til å redusere slitasjen på transportøren, noe som reduserer vedlikeholdskostnadene.

.

Cut OPEX

Alfa Laval ALDEC G3 VecFlow™ gir deg full fleksibilitet til å finjustere fortykkelses- og avvanningsprosessene etter driftsbehovene. Avhengig av forholdene kan en redusere polymerforbruket, øke tørrheten i slamkaken eller øke kapasiteten. Med Alfa Laval ALDEC G3 VecFlow™ kan du enkelt finne den perfekte balansen mellom disse faktorene. Den eneste konstanten er det lave strømforbruket.

Den høye separeringsytelsen og det lave strømforbruket gir lave totale eierkostnader og svært kort inntjeningstid. I mange tilfeller kan en oppnå full kapitalavkastning på mindre enn et år.

Diagrammet viser et eksempel på inntjeningstider for ulike strømningshastigheter. Faktiske resultater vil variere alt etter anleggsforholdene og hvordan dekantersentrifugen er konfigurert. I dette eksempelet er dekantersentrifugen optimalisert for minimalt polymerforbruk. Ta kontakt med Alfa Laval for å finne ut hvordan du kan spare driftskostnader med en ALDEC G3 VecFlow™ og få et mer nøyaktig estimat av inntjeningstiden for de aktuelle forholdene.

Tilbakebetalingstid og strømningshastighet sammenlignet med en G3

Beregningene i diagrammet er basert på følgende forutsetninger:

  • Strømpris på 0,06 Euro/kWh
  • 6.000 driftstimer/år
  • 10% reduksjon i polymerforbruket

Faktiske resultater kan variere etter anleggsforhold og leveringsomfang.

.

Svært effektiv fortykkelse og avvanning

Her kan du høre Taha Suria, global salgssjef for Alfa Lavals dekantersentrifuger for spillvann, forklare hvordan Alfa Lavals unike VecFlow™-teknologi reduserer strømforbruket med opptil 30 % og øker separeringsytelsen.

.

Ledende innen avvanningsteknologi

ALDEC G3 VecFlow™ bygger på Alfa Lavals etablerte teknologi og tilbyr de samme innovative funksjonene som har gjort ALDEC G3 til det foretrukne valget for spillvannsanlegg over hele verden:

Alfa Laval Decanter PowerTubes 640x360

PowerTubes

PowerTubes-væskeutløpet gjenoppretter kinetisk energi fra spillvannet. Ved å styre strømningen tangentialt når den forlater dekantersentrifugen, skyves dekantersentrifugen i rotasjonsretningen, noe som gir en betydelig reduksjon i strømforbruket.

Direktedrevet girboks

Transportøren drives av en direktedrevet girboks. Dette reduserer energitapet i drivlinjen og det generelle strømforbruket. Dette gir også full kontroll over transportørhastigheten og separeringsprosessen.

Decanter conveyor

Slimline-transportør

Dekantersentrifuger utstyrt med Alfa Lavals Slimline-transportører har høyere kapasitet og lavere strømforbruk enn tradisjonelle dekantersentrifuger. Den slankere transportøren øker behandlingsvolumet i dekantersentrifugen, noe som åpner for et dypt deponi. Dette betyr at man kan behandle mer slam og at trykket mot trommelveggen er større enn i tradisjonelle dekantersentrifuger, noe som igjen resulterer i tørrere slamkake eller høyere kapasitet.

Tilpasset dine behov

Alfa Laval G3 VecFlow™ kan fås med ulike transportørutforminger, i ulike materialer og med en rekke slitasjebeskyttelser. Det er derfor mulig å optimalisere ytelsen og de totale eierkostnadene etter de aktuelle behandlingsforholdene og behovene.

.

Miljømessig bærekraft

Alfa Laval ALDEC G3 VecFlow™ er et utmerket verktøy til å forbedre anleggets miljømessige bærekraft.

Det reduserte strømforbruket gir mindre CO2-utslipp.

Det høye tørrstoffinnholdet reduserer transportbehovet og fyllplassvolumet, eller brenselforbruket i forbrenningsovner.

Takket være den effektive separeringen gjenvinner man mer vann, og spillvannet er klarere enn fra tradisjonelle dekantersentrifuger.

Alfa Laval sustainability 640x360
.
.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Denne informasjonen lagres og behandles i samsvar med personvernreglene våre.