contact us button banner

At the forefront of MBR technology

Alfa Laval’s unique MBR technologies minimize power consumption, reduce cleaning needs, facilitate maintenance and maximize capacity.

Naturen er full av eksempler på smarte, effektive prosesser. Vi har latt oss inspirere av en rekke slike prosesser i naturen i utformingen av våre MBR-moduler. Dette har vært svært vellykket. Resultatet er lave energikostnader, minimal rengjøring og høy vannkvalitet. Vi fortsetter å utvikle systemene våre gradvis slik at de blir enda bedre, og prinsippet vi følger, er alltid det samme: naturlig effektivitet.

LowResist™

Takket være Alfa Lavals unike LowResist-design har membranmodulen vår et ekstremt lavt trykkfall. Det er takket være det ultralave trykket på tvers av membranen (TMP) at Alfa Laval MBR-membraner krever mye mindre rengjøring og vedlikehold enn andre MBR-er på markedet. Den lave TMP-en betyr at det ikke er noen tilstopping av porene, bare begroing på overflaten som enkelt kan fjernes.

Det er også grunnen til at Alfa Laval MBR-filtre kan fungere ved hjelp av tyngdekraften med bare 1 m vann over modulen, noe som gjør det mulig å maksimere kapasiteten i en tank uten å bruke pumper.

I den nye modellen vår har vi forbedret LowResist-teknologien slik at trykket på tvers av membranen reduseres ytterligere. De nye membranene har åpne sider, noe som gjør at vannet kan strømme fritt inn i permeatbeholderne. Dette fører til en jevnere trykkfordeling over membranen, noe som forbedrer kapasiteten og reduserer rengjøringsbehovet.

S Aerator™

Vår nyeste MBR-modell har S Aerator-luftesystem. Dette nye, forbedrede systemet minimerer luftforbruket og eliminerer arbeidet med å rengjøre blokkeringer.

Blokkeringer er et problem i tradisjonelle, flerlinjede luftesystemer. Rengjøring og omstart av dem er tungvidt og en tidkrevende prosess.

Alfa Lavals nye S Aerator bruker en design med en enkelt linje, noe som gjør den selvspylende. Eventuelle blokkeringer spyles automatisk når lufttrykket bygger seg opp. Vann som har gått inn i systemet på grunn av blokkeringen, blir også spylt ut automatisk, noe som betyr at det ikke er behov for å gripe inn manuelt på noe stadium.

Selvspyledesignen gjør det enkelt å skru luften av og på under drift, og du kan enkelt kjøre membranmodulene med vekslende lufting. Dette innebærer at i systemer med mer enn én membranmodul, blir luftskylling brukt på en vekslende måte, ikke kontinuerlig. Dette er mulig uten at det oppstår et problem med begroing takket være svært lav TMP. Den store fordelen er besparelser i energi-, investerings- og vedlikeholdskostnader.

Slutten av luftlinjen er et vertikalt rør som er åpent på bunnen. Denne designen gjør at du enkelt kan se hvis du lufter bioreaktoren for mye. Eventuelle bobler fra enderøret indikerer at systemet mottar for mye luft.

Alfa Laval MBR QuickSwap

QuickSwap™

Membraner installeres og erstattes på en enkel måte takket være Alfa Lavals unike QuickSwap™-teknologi. Alfa Lavals unike QuickSwap™-teknologi gjør at hver pakke kan fjernes individuelt, slik at nødvendig løftehøyde over membranen blir minst mulig. Dette betyr at Alfa Lavals MBR membranmoduler er spesielt egnet for innendørs- eller underjordiske installasjoner, der ekstra løftehøyde betyr høyere kostnader.

Membraner blir enkelt erstattet takket være QuickSwap™-teknologien. Med alle membranene i en modul montert i pakker, kan en hel pakke erstattes i en operasjon, i stedet for at hvert membranelement må byttes individuelt.

Vil du erstatte en pakke, senker du tanknivået, tar ut den gamle pakken og setter inn en ny. Det er ikke nødvendig å ta hele modulen ut av tanken eller bruke tid på å sørge for at hvert membranelement er på plass etter utskiftning av membranene.

Optimalisert for høy kapasitet

De nye Alfa Laval MBR-membranmodulene trenger bare to frie sider under drift og kan derfor installeres side ved side i rader, slik at den installerte membrantettheten øker betraktelig.

Utvalget av forskjellige modulstørrelser i kombinasjon med den lave vanndybden som kreves for tyngdekraft, gjør det mulig å optimalisere bruken av eksisterende tanker og maksimere det installerte membranområdet. Med Alfa Lavals løsning får du mest membranområde per tankvolum.

Den høye motstanden mot begroing og fravær av tilstopping av porer i en Alfa Laval MBR-membran gjør det mulig å drifte bioreaktoren med opptil 50 % høyere konsentrasjoner av suspendert faststoff enn med filtre fra andre produsenter.

Kombinasjonen av disse faktorene betyr at du får maksimal kapasitet per tankvolum med Alfa Laval MBR-membraner.

Alfa Laval MBR high capacity
Alfa Laval MBR membranes

Membraner – designet for behandling av spillvann

Membranene er en sentral del av et MBR-anlegg for behandling av spillvann. Vi utvikler og produserer alle membraner som brukes i våre MBR-moduler, selv for å sikre høyeste kvalitet og best holdbarhet. Membranene er laget av klorbestandig PVDF og har blitt spesielt optimalisert for behandling av spillvann.

Membranene gir en absolutt barriere mot bakterier, mikroplast og flere andre forurensninger, og behandlet vann oppfyller kravene for vanngjenbruk og miljømessig forsvarlige utslipp.

Fullt automatiserte for lavt personellbehov

Alfa Laval MBR-membraner er enkle å betjene og kan fullautomatiseres. Alle viktige aspekter, som luftskylling, sykluslengder og CIP, kan initieres, kontrolleres og overvåkes eksternt. Alt som kreves av manuelt arbeid, er å sørge for at kjemikalietankene er fylt.

Behovet for personell blir derfor svært lite, vanligvis en operatør i en 25 % stilling per anlegg.

Download