MBR maintenance 1200x400

Minimal MBR maintenance

Alfa Laval’s MBR membrane modules have the lowest maintenance requirements on the market, both in terms of cleaning and equipment service.

Alfa Laval MBR natural efficiency

Rengjøring

Det ultralave trykket på tvers av membranen og fraværet av tilstopping av porene gjør at det er svært lite behov for rengjøring. Under normal drift er det tilstrekkelig med en avspenningsperiode på to minutter hvert tiende minutt for at trykkluftrensingen skal fjerne begroing på overflaten.

Det er ikke behov for hyppig tilbakespyling eller kjemisk forbedret skylling – kun én eller to timer med CIP-rengjøring hver andre eller tredje måned. Tidsbesparelsene i forhold til andre MBR-systemer er svært store.

De lange CIP-rengjøringssyklusene minimerer også slitasje på membranene og kjemisk bruk.

Utstyrstjeneste

Våre MBR-systemer kjennetegnes av enkelt og sjeldent vedlikehold. Alt vedlikehold utføres med membranmodulene i tanken. Det er ikke nødvendig å fjerne modulene fra tanken i løpet av deres levetid.

Siden Alfa Laval MBR membraner opererer ved hjelp av tyngdekraft og luftløft, er det ingen vann- eller slampumper som trenger service. Det er bare ventiler, CIP-pumpe og luftblåsere som krever sporadisk service.

Hvis du trenger å bytte membranene i en modul ved slutten av levetiden, vil du oppdage at vårt nye QuickSwap-design letter dette arbeidet svært mye. Alle membranene i en modul er montert i en kassett, og du senker bare tanknivået og erstatter hele membrankassetten.

Les mer om QuickSwap her

Modular design betyr at du bare trenger 1,3 m klaring over tankkanten for å løfte modulene på plass under installasjonen. Dette er verdifullt hvis MBR er innendørs, og plassen er begrenset.

extending performance service man cogwheels 373x427

Performance Agreements

With an Alfa Laval Performance Agreement, you have guaranteed performance and the full support of our team of MBR experts. Learn more about our Performance Agreements on our Partnership page. 

Extending performance

A year in the life of an Alfa Laval MBR

diagram jan dec[1]

Download