contact us button banner

Membrane bioreactors ─ the holistic solution for wastewater treatment and reuse

Membrane bioreactor technology is a future-proof solution for treatment of both municipal and industrial wastewater. It allows you to maximize resource recovery, minimize costs and implement a circular-economy perspective in your operations. Alfa Laval’s membrane modules for bioreactors bring together the advantages of hollow fibre and flat sheet technologies. Combining our unique LowResist™, S Aerator™ and QuickSwap™ technologies, our systems offer a range of benefits for MBR processes.

treated water

Utmerket vannkvalitet

En av de største fordelene med en membranbioreaktor er den svært gode kvaliteten på spillvannet. Regelverket blir strengere og strengere, men du kan være trygg på at du har en fremtidssikker løsning når du investerer i MBR-membranmoduler fra Alfa Laval.

Membranen er en absolutt, fysisk barriere som fjerner alle bakterier og en rekke andre patogener, samt all mikroplast, noe som gjør den egnet i en rekke fordelaktige gjenbruksområder det egnet for en rekke fordelaktige gjenbruksprogrammer, for eksempel vanning.

Et MBR-system er også en god løsning for fjerning av forbindelser som bekymrer, mikroforurensende stoffer og legemidler fra kommunalt spillvann og spillvann fra sykehus.

Alfa Laval MBR-membraner er California Tittel 22-akkreditert og har vist seg å være helt effektive for å fjerne mikroplastforurensninger i nyere studier av et anlegg for behandling av spillvann i Danmark. Derfor kan du være sikker på at du kommer til å oppfylle fremtidige drifts- og miljøkrav.

Lave energikostnader

Energi er den viktigste kostnaden ved å drive en MBR-anlegg, noe som gjør energieffektivitet til et grunnleggende hensyn. Alfa Laval MBR-membraner har markedsledende ytelse til lavest mulig energikostnad.

Den unike LowResist™-designen til våre MBR-membraner gjør det mulig å drifte dem ved hjelp av tyngdekraft som den eneste drivkraften og eliminere kostnadene for pumpekraft.

Med Alfa Lavals nye S Aerator™ kan du optimalisere trykkluftrensingen og energiforbruket til luftblåseren uten risiko for økte blokkeringer i luftingsapparatet eller økt membrantilstopping.

reduce energy cost 350x281 jpg
MBR membranes alfa laval wastewater treatment family vertical

Minimal rengjøring

Det ultralave trykket på tvers av membranen (TMP) som LowResist-membranmodulteknologi bygger på, minimerer begroing og dermed rengjøringsbehovet. Det lave TMP-trykket eliminerer tilstopping av porene, noe som innebærer at den eneste nødvendige rengjøringen for et Alfa Laval MBR-filter er en avspenning/trykkluftrensing hvert 10 minutt og CIP 4–6 ganger i året.

Med andre ord:

  • Ingen tilbakespyling
  • Lite behov for kjemisk skylling og i de fleste tilfeller ingen gjennombløting
  • Ikke behov for å fjerne filtermodulen fra tanken i løpet av levetiden
  • Minimal CIP
  • Minimal bruk av kjemikalier
  • Stor tidsbesparelse
  • Mindre slitasje på membraner og pumper

Enkel, pålitelig drift

Hver detalj i et Alfa Laval MBR-membransystem er utformet og produsert spesielt for behandling av spillvann. Det er ingen bevegelige deler eller ventiler i slammet, og pumpebruken er minimert. Ingenting er overlatt til tilfeldighetene når det gjelder å sikre maksimal driftssikkerhet og lavest mulig vedlikeholdsbehov.

Du trenger aldri vedlikeholde ved å fjerne filtermodulen fra bioreaktortanken eller tømme den. Hvis du må bytte en membran, kan du gjøre det på rekordtid med QuickSwap i membrantanken. Les mer om QuickSwap

her.

Ingen avansert opplæring av personell er nødvendig hvis du fornyer et eksisterende anlegg for behandling av spillvann med MBR-teknologi. All teknologien i systemet vil være kjent for dine ansatte.

MBR benefits 590x450 03

CAPEX – Lav investeringskostnad

Alfa Laval MBR-membraner sørger for maksimal kapasitet overalt der det er tilgjengelig plass. Uansett om du bygger en ny fabrikk eller oppgraderer en eksisterende, vil du oppleve at løsningene våre reduserer kapitalutgiftene (CAPEX).

Nye anlegg

I nye anlegg kan du spare mye anleggsarbeid ved å velge Alfa Laval. Tankens størrelse kan være mindre enn for andre MBR-systemer takket være den høye membrantettheten og evnen til å operere med en høyere konsentrasjon av suspenderte faste stoffer. Et Alfa Laval-system kan operere med opptil 50 % høyere faststoffkonsentrasjon enn hule fiberløsninger, noe som gjør det mulig å bruke en mindre tank.

Og med et Alfa Laval-system trenger du ikke å installere pumper for resirkulering av slam. Vi gjør dette ved hjelp av lufttransport, noe som betyr at luftskyllingen sirkulerer slammet. Du vil også spare på pumper og rør takket være enkelheten i utformingen av en Alfa Laval MBR-membran. Siden systemet kan fungere med tyngdekraft som drivkraft, er CIP-pumpen den eneste pumpen du trenger.

Eksisterende anlegg

Når det gjelder eksisterende anlegg, gjør den store fleksibiliteten til MBR-filtreringssystemet det mulig å skreddersy det til eksisterende infrastruktur. Du kan velge om du ønsker å la tyngdekraft kjøre systemet eller bruke energibesparende permeatpumper. Med vårt utvalg av membranmoduler i forskjellige størrelser kan vi sørge for maksimal membrankapasitet i eksisterende tanker.

MBR benefits 590x760 04

Let's Meet

We understand that each wastewater treatment plant is unique. Before making any suggestions we always listen carefully to your requirements, goals and ambitions. 

set up a first meeting here. 

Download