Gjenbruk vann og gjenvinn verdier med AlfaFlash ZLD-systemet

Overgangen fra en verden der vi tar og lager avfall til en sirkulær verden der ingenting går til spille, er i gang. En helt ny industri er i ferd med å bygges opp rundt resirkulering av materialer som har blitt sett på som avfall, til verdifulle, gjenbrukbare ressurser som kan brukes til ny bearbeiding.

Resirkulering er på vei inn i en periode med vekst både når det gjelder mengden resirkulerte materialer og nye resirkuleringsteknologier. Teknologier som AlfaFlash ZLD-systemet fra Alfa Laval kan være til hjelp i de mange nye prosessene som er under utvikling. Alfa Laval kan være din utviklingspartner ved å støtte test- og valideringsarbeidet i utviklingen av nye resirkuleringsstrømmer.

 

 

Cleantech-Recycling-ZLD-final-210303.jpg

cleantech-recycling-intro-img-final.jpg

 

Alfa Laval bidrar til vekst innen resirkulering:

 • Lab- og felttesting for å sikre at produktet passer før kjøp
 • Gjenvinning og gjenbruk vann og faste stoffer
 • Robust utstyr med lang levetid
 • Dyp kunnskap om inndampning og separasjon som bidrar til nye resirkuleringsmuligheter
 • Fleksible løsninger for å imøtekomme dine skiftende og voksende behov

Alfa Laval, din utviklingspartner innen resirkuleringsapplikasjoner

Alfa Laval tilbyr AlfaFlash ZLD-systemer for krystallisering, kjemisk resirkulering (utvasking) og mer. Vi kan hjelpe deg med resirkuleringsprosessen og avfallsstrømmen din. Dette er bare noen få eksempler på hvor Alfa Laval kan være din partner når det gjelder resirkulering av materialer som f.eks:

 • Batterier
 • Tekstiler
 • Fast avfall
 • Metaller
 • Plast

Resirkuleringsprosessen bruker ofte store mengder vann. Vann som må behandles for å kunne brukes på nytt. Med Alfa Lavals AlfaFlash ZLD-teknologi kan mye av dette vannet fra resirkuleringsprosessen gjenbrukes.  La ekspertene hos Alfa Laval vise deg hvordan du kan forvandle avfall til verdi og redusere avfallsmengden i samme prosess.

case water ZLD
cleantech recycling intro img final

Forbedre resirkuleringsprosessen din

Alfa Laval AlfaFlash ZLD-systemer kan brukes til å konsentrere og krystallisere strømmer i resirkuleringsprosessen. Våre systemer kan for eksempel integreres i resirkuleringsprosesser for å gjenvinne verdifulle metaller og mineraler. For nyere bruksområder, som resirkulering av batterier, er dette ressurser som litium, nikkel, kobolt og mangan.

Håndter avfallet ditt ved å gjenvinne verdifulle ressurser, inkludert vann.

Mange resirkuleringsprosesser genererer komplekst spillvann som må håndteres for å redusere avhendingskostnader og overholde utslippsgrensene. I tillegg er det mulig å resirkulere vann fra avfallsstrømmen tilbake til prosessen, og noen ganger er det til og med mulig å gjenvinne verdifulle biprodukter.

I takt med at miljøbestemmelsene og bransjestandardene stadig øker og endres, blir det mer og mer påkrevd med bedre avfallsbehandling. AlfaFlash ZLD kan bidra til å oppfylle disse forskriftene.

 

water 640x360

Eksempler på resirkuleringsindustrier som kan dra nytte av AlfaFlash ZLD 

Resirkulering av batterier

Resirkulering av batterier er nøkkelen til fremtiden, fra elektronikk til elektriske kjøretøy og grønn energilagring. Alfa Laval har systemer og kunnskap til å designe krystallisatorer for utvinning av ulike ressurser fra batterier.

For eksempel:

 • Litiumsulfat
 • Litiumhydroksid
 • Natriumsulfat
 • Kobolt
 • Nikkel

AlfaFlash ZLD-systemet og sentrifugalseparasjonsteknologien kan spille en nøkkelrolle i batterigjenvinningsprosessen.

Case illustrations 4 (002)
Case illustrations 3

 

Gjenvinning av verdisaker fra fast avfall

Utvaskingsprosessen for å gjenvinne verdifulle materialer fra faste stoffer og flyveaske blir stadig vanligere. AlfaFlash ZLD-systemet kan hjelpe kundene våre med salt- og produktkonsentrasjon og rensing av spillvann.

Lær mer om våre testmuligheter 

Testingen kan bidra til å bevise at teknologien er egnet for produktet ditt, skaffe data for optimalisert design og gi en første innføring i hvordan et inndampingsanlegg skal drives. Se videoen for å lære mer om våre testmuligheter! 

 

Snakk med en ekspert 

Informasjonen lagres og behandles i samsvar med og personvern.