Effektiv rensing av spillvann fra prosessindustrien

Spillvann er en utfordring i mange prosessindustrier. Stadig strengere reguleringer for å nå miljømålene er en ytterligere utfordring. Alfa Lavals dype og lange erfaring med inndampning og sentrifugalseparering hjelper selskaper i disse bransjene med å drive mer bærekraftig, gjenvinne vann og verdifulle materialer fra spillvann for å øke sirkulariteten og samtidig redusere kostnadene.

Alfaflash solution de REUT pour industriesharge

 

AlfaFlash ZLD-systemer har mange fordeler:

 • Kraftig separasjon for utfordrende bruksområder
 • Tilpasningsdyktig varmeoverføringsområde for å imøtekomme fremtidige eller skiftende behov
 • Ofte mindre fotavtrykk enn konkurrerende teknologier
 • Global tilstedeværelse og service
watersplash 2 (1)

Bredt utvalg av løsninger for et bredt spekter av bruksområder

Alfa Lavals brede utvalg av løsninger har hjulpet industrier i en rekke sektorer innen prosessproduksjon med å drive mer effektivt og bærekraftig. Her er bare noen få eksempler på bruksområder der Alfa Lavals teknologier har hjulpet kundene våre:

 • RO-avvisning
 • Produsert vann fra olje og gass
 • Avfall/brukt lutblanding i utvaskingsprosesser
 • Bearbeiding av litiumklorid i gruvedrift
 • Nedblåsing av kjøletårn
 • Avfallsdammer for gruvedrift
 • NaCl spillvann
 • NaSO4 spillvann

water_steam_drops_640x360.jpg

Inndampning og ZLD er vanligvis den foretrukne teknologien for kraftig oppkonsentrering av spillvann til metning eller til og med krystallisering. Denne behandlingsprosessen for spillvann kan gjøres slik at vannet blir rent nok til å kunne brukes igjen i prosessen. Alfa Laval kan tilpasse og oppfylle fastsatte standarder gjennom våre fleksible, men robuste systemer.

AlfaFlash ZLD-systemer i disse kritiske funksjonene forenkles nå for å gjøre bestilling, levering, installasjon og igangkjøring enklere. Med et modulbasert tilbud har veien til en mer effektiv og bærekraftig prosess aldri vært enklere. For å lese mer om AlfaFlash ZLD-systemet, klikk her.

Informasjonen lagres og behandles i samsvar med og personvern.