ALDRUM

Alfa Laval ALDRUM-systemet er ideelt for fortykking av slam før nedbrytning eller avvanning, og for å redusere slamvolumet før lagring eller transport.

转鼓过滤器

Kompakt, robust og effektiv

  • Filterduk med lang levetid
  • Regelmessig spyling sparer vann
  • Skånsom behandling av flokkulert tilførsel sparer polymer og gir høy gjenvinning
  • Sikkert design med boltet og hengslet deksel
  • Ren, lukket, luktfri løsning
Alfa Laval ALDRUM roterende trommelfilter er konstruert for slamfortykking i liten til mellomstor skala. Installasjon kan ikke være enklere enn dette – bare bolt den på plass, og koble til strømforsyning og rørsystem. Denne velprøvde løsningen er kjent for sitt robuste, enkle design, noe som gjør ALDRUM trommelfortykker til et pålitelig og brukervennlig produkt. Du drar nytte av lavt vannforbruk siden trommelen rengjøres periodisk med enten drikkevann, avløpsvann eller behandlet filtrat.

Slik fungerer det

ALDRUM-trommelfortykkeren virker etter prinsippet om å transportere polyelektrolyttbehandlet slam (også kalt flokkulert slam) gjennom et sakte roterende trommelfilter. Slammet forblir i trommelen mens vannfasen passerer gjennom filterduken.

Du kan oppnå den mest effektive fortykkingen ved å variere tilførselshastighet, polymertype og dosering, trommelhastighet og sprøyteintervall. Få den mest kostnadseffektive flokkulerings- og polymerdoseringen ved å installere en flokkuleringsreaktor og/eller en blandeventil oppstrøms for den aktuelle trommelfortykkeren. En rekke filterduker er tilgjengelige for nye anvendelser.

Oppdag utvalget vårt av tilleggsutstyr

  • Blandeventil: Sikrer en grundig blanding av polymer og slam. Kan installeres direkte på trommelfortykkelsesinnløpet eller før flokkuleringsreaktoren
  • Flokkuleringsreaktor: Enkel åpen reaktor som hurtigstarter opprettelsen av store og sterke flokker. Kan installeres direkte på innløpet til trommelfortykkere
  • Slambeholder: Leder det fortykkede slammet til slampumpen på en kontrollert og effektiv måte
  • Grunnkontrollpanel: For enkel kontroll av trommelfortykkeren, inkludert kontroll av nivået i flokkuleringsreaktoren (hvis montert)
  • Avansert kontrollpanel: Alt-i-ett-kontrolløsning. Kontroll av anleggets matepumpe, slampumpe og polymerpumpe, samt trommelfortykningsmiddelet, nivået i flokkuleringsreaktoren og slambeholderen