ALDRUM G3

Alfa Laval ALDRUM G3 setter en ny standard for slamfortykking. Det forbedrede designet øker prosessytelsen samtidig som driftskostnadene minimeres.

ALDRUM G3 Drum thickener

Ytelse gjort enkelt

  • Større kapasitet fra samme fotavtrykk
  • Lavt polymerforbruk bidrar til lave driftskostnader
  • Utendørs installasjon, om nødvendig
  • Lukket design for et rent, luktfritt arbeidsmiljø
  • Enkelt vedlikehold med rengjøringssystem på stedet som bruker drikkevann, avløpsvann eller behandlet filtrat
Alfa Laval ALDRUM G3 er ideell for slamfortykkelse i middels til stor målestokk for å optimalisere prosesser med høyere biogassproduksjon eller mer kostnadseffektiv avvanning. Vanskelig slam som tradisjonelt krever flytende polymer for å flokkulere og bli tykkere, kan behandles ved å bruke et rimeligere polymerpulver, noe som reduserer driftskostnadene. Transportbånddesignet øker effektiviteten, og bryteren til dekselet og det slamsikre dekselet øker sikkerheten. ALDRUM G3 har en kapasitet på 15 til 180 m3/t.

Slik fungerer det

ALDRUM-fortykkeren virker etter prinsippet om å transportere polyelektrolyttbehandlet slam (også kalt flokkulert slam) gjennom et sakte roterende trommelfilter. Slammet forblir i trommelen mens vannfasen passerer gjennom filterduken.

Du kan oppnå den mest effektive fortykkingen ved å variere tilførselshastighet, polymertype og dosering, trommelhastighet og sprøyteintervall. Du får den mest kostnadseffektive flokkulerings- og polymerdoseringen ved å installere en flokkuleringsreaktor og/eller en blandeventil oppstrøms for den aktuelle trommelfortykkeren. En rekke filterduker er tilgjengelige for nye anvendelser.

Oppdag utvalget vårt av tilleggsutstyr

  • Blandeventil: Sikrer grundig blanding av polymer og slam, noe som reduserer polymerforbruket. Kan installeres direkte på trommelfortykkelsesinnløpet eller før flokkuleringsreaktoren
  • Flokkuleringsreaktor: Enkel åpen reaktor som hurtigstarter opprettelsen av store og sterke flokker. Kan installeres direkte på innløpet til trommelfortykkere
  • Slambeholder: Leder det fortykkede slammet til slampumpen på en kontrollert og effektiv måte
  • Grunnkontrollpanel: For enkel kontroll av trommelfortykkeren, inkludert kontroll av nivået i flokkuleringsreaktoren (hvis montert)
  • Avansert kontrollpanel: Alt-i-ett-kontrolløsning. Kontroll av anleggets matepumpe, slampumpe og polymerpumpe, samt trommelfortykningsmiddelet, nivået i flokkuleringsreaktoren og slambeholderen