PureSOx

Alfa Laval PureSOx er en ledende maritim scrubberløsning for overholdelse av SOx-forskriftene, samt et grunnlag for karbonfangst om bord (OCC). Den er effektiv ved scrubbing i åpent eller lukket kretsløp, og kan leveres som et hybrid scrubbersystem med modus for både åpent og lukket kretsløp. Siden 2009 har PureSOx blitt installert på hundrevis av maritime fartøyer. Eierne deres drar nytte av pålitelig SOx-samsvar og drivstofføkonomi samt tryggheten Alfa Lavals maritime scrubbertjenester gir.

PureSOx脱硫装置-PureSOx desulfurization system

Ikke bare følg SOx-forskrifter – ligg et skritt foran

  • Fjerning av mer enn 98 % av SOx i avgasser gjennom rengjøring av avgasser samt svevestøv (PM) – en forutsetning for karbonfangst
  • Nesten 15 år til sjøs – hundrevis av maritime scrubbere i bevist SOx-samsvar
  • Konfigurasjoner med åpent kretsløp, lukket kretsløp eller hybrid scrubber
  • Ledende vannbehandling for å støtte scrubberdrift med lukket kretsløp
  • Enkel, global tilgang til reservedeler for scrubber, scrubber-opplæring, vedlikeholdsarbeid for scrubber med mer.

Når det gjelder å overholde maritime SOx-forskrifter, har Alfa Laval PureSOx lenge vært ledende. Nå gir det også et grunnlag for fremtidig avkarbonisering. PureSOx-systemene er klare for karbonfangst om bord (OCC), der scrubberteknologi for kjøling og forbedret rengjøring av avgassene er en forutsetning.

I tillegg til lavere drivstoffkostnader drar PureSOx-eiere nytte av Alfa Lavals lange erfaring, høye produksjonskvalitet og omfattende kunnskap om scrubbere. Det siste, som inkluderer vår ekspertise innen rensing av scrubbervann, er grunnlaget for et omfattende utvalg av maritime scrubbertjenester.

Hvorfor bruke en scrubber for å oppfylle SOx-forskriftene?

Drivstoffprisene er uforutsigbare, men drivstoff med høyt svovelinnhold er konsekvent rimeligere enn alternativer med lavt svovelinnhold. Med en PureSOx-scrubber kan du utnytte prisforskjellen og samtidig redusere SOx-utslippene til det som tilsvarer lavsvovelholdig drivstoff. Du får varig drivstofføkonomi – og rask avkastning på SOx-scrubberinvesteringen.

.

Installering av Alfa Laval PureSOx-scrubbersystem

Det kreves kompetanse og erfaring for å få et SOx-scrubbersystem om bord, spesielt ved ettermontering. I løpet av nesten 15 år med PureSOx-leveranser har Alfa Laval utviklet gode prosjektstyringsrutiner og smidige prosesser for å sikre punktlig installasjon av scrubberne. Vi tar ansvar og samarbeider tett med deg, verftet og eventuelle ingeniørselskaper for å minimere nedetiden for installasjonen.

.

Teknologi

Åpent kretsløp, lukket kretsløp eller hybrid scrubber?

Scrubbere med åpent kretsløp, som slipper ut scrubbervannet direkte, er et vanlig valg på grunn av lavere CAPEX og OPEX. Lav alkalinitet i vannet eller lokale forbud mot rensing i åpent kretsløp kan imidlertid begrense bruken. Scrubbere med lukket kretsløp resirkulerer scrubbervannet og slipper bare ut en liten mengde renset avløpsvann, noe som gjør det mulig å overholde kravene i større grad. Men det smarteste valget er ofte en hybridscrubber, som gir en fremtidssikker økonomi med både åpent og lukket kretsløp. Alle tre konfigurasjonene er mulige med PureSOx.

.

Hvorfor velge Alfa Laval til rengjøring av avgasser?

.

Snakk med oss om PureSOx og SOx-kompatibilitet

Denne informasjonen lagres og behandles i samsvar med personvernreglene våre.