Fordampningsløsninger 3D/VR

For å se virtual reality-modellene (VR) av fordampningssystemene, klikker du bare på modulene. Hvis du surfer fra en stasjonær datamaskin, kan du samhandle med våre 360-graders fordampermoduler ved å bruke musen til å navigere. Snu modulene rundt ved å høyreklikke og zoom inn ved å bruke rullefunksjonen. Du kan også kombinere opplevelsen din med VR-maskinvare.

AlfaFlash

AlfaFlash

Platefordamper med enkelteffekt for å konsentrere viskøse væsker som er utsatt for tilsmussing og/eller krever skånsom håndtering. Kompakt og selvrensende, reduserer installasjons-, drifts- og vedlikeholdskostnadene.

AlfaFlash_Decanter_Thumbnail

AlfaFlash med dekanterer

Platefordamper med enkelteffekt og dekanter for bruk som en robust, kostnadseffektiv løsning for nullvæskeutslipp og krystalliseringssystemer. Utmerket for reduksjon av avløpsvann, produktgjenvinning og vanngjenvinning og gjenbruk.

AlfaVap Inline 2

AlfaVap Inline

Modul i toeffekts AlfaVap fordamper med stigende film for å konsentrere prosessvæsker som inneholder oppløste faste stoffer. Den håndterer høyere mediekonsentrasjoner og viskositeter enn rørformede fordampere, men har et minimalt fotavtrykk.

AlfaVap_MVR_2

AlfaVap MVR

AlfaVap platefordamper med stigende film med mekanisk damprekompresjon (MVR) gir den høyeste energieffektiviteten. Den reduserer brukskostnader samt karbonutslipp, og minimerer miljøbelastningen.

AlfaVap_TVR_2

AlfaVap to-effekts TVR

To-effekt AlfaVap platefordamper med stigende film med termisk damprekompresjon (TVR) gir en god balanse mellom kapitalinvesteringer og driftskostnader.

AlfaVap_TVR_3

AlfaVap tre-effekts TVR

Tre-effekt AlfaVap platefordamper med stigende film med termisk damprekompresjon (TVR). Opptil 40 % mer energieffektiv enn en to-effekts fordamper med TVR.