Gjærmoduler

Alfa Laval tilbyr et bredt spekter av moduler for gjærbehandling som bidrar til å kontrollere variabler og redusere inkonsistente resultater. Hver modul for gjærbehandling har skånsom og konsistent behandling av gjæren, noe som fører til konsistente gjæringsresultater – hver gang.

Yeast propagation plant

Gjærbehandlingssystemet vårt

  • har optimale forhold for gjæring og reduserer forekomsten av for mye gjær
  • har funksjoner for automatisk tilsetting av gjær (både satsvis og kontinuerlig)
  • har gjærmåling i slangene
  • muliggjør god praksis for høsting og oppbevaring, slik at gjæren kan brukes flere ganger og kostnaden for gjærkulturen kan spres over flere brygg
Alfa Lavals bryggerigjærstyringssystemer, sammen med en rekke godt bevist bryggeriutstyr, gir kostnadseffektive løsninger for bryggeriet. Fra gjærpropagering til lagring, fra ølgjenvinning fra høstet gjær til avfallshåndtering kan Alfa Lavals utvalg av erfarne brukereksperter hjelpe deg med å skape mer, ved å bruke mindre.
.

Få et tilbud

Hvilke løsninger er du interessert i? *

Informasjonen lagres og behandles i samsvar med retningslinjene våre for personvern.

.
hops
Hops clear green 640x360

Ølproduksjon

Alt du trenger til perfekt ølbrygging

Enten du brygger de største merkene eller brygger i den nyeste mikrobryggeristilen, kan Alfa Laval hjelpe deg å skille deg ut og vokse.