Aseptiske blandemoduler

Presisjonsblanding og tilsetting av kullsyre når du trenger det mest

Alfa Lavals blandemoduler er presise og nøyaktige. Noen av modulene har også et kullsyresystem for øl og drikkevarer.

Allsidig produksjonsblandingsserie kan tilpasses ulike prosesskrav

  • Utviklet i samarbeid med bryggeriindustrien
  • Fremragende blandenøyaktighet
  • Enkel å installere - automatisk kontroll sikrer et minimum av arbeid på anlegget
  • Lange oppetider på grunn av hygienisk og kompakt design med lave krav til vedlikehold
  • Stabil og pålitelig drift uten risiko for bobledannelser

Alfa Lavals allsidige blandemoduler er utviklet i samarbeid med bryggeriindustrien for å sikre effektivitet og presisjon. Blandemodulene er utformet for å oppfylle bryggerienes unike mål, ambisjoner og krav.

.

Our range for your applications:

Read more about the efficiency, practicality, applications and technical details of our range of blending modules and beer carbonators by clicking on the product name below.

For blending: Alex

For carbonation: Carboset

For dosing: Alfadose

For carbonation and blending: Carboblend

Alfa Laval Brewery Solutions.png
.

How can we help you?

That information is stored and processed in accordance to our privacy policy.

Be om informasjon

Be om et tilbud på Aseptiske blandemoduler

Kontaktemne