Alfa Laval PureBallast 3 er typegodkjent av IMO og U.S. Coast Guard og fører an innenfor behandling av ballastvann. Systemet er energieffektivt og tilbyr overlegne resultater i alle typer farvann, enten vi snakker ferskvann, brakkvann eller sjøvann. Det er dessuten et ideelt system for vann med lav klarhet, i stand til å gå med full gjennomstrømning der UV-transmisjonen er så lav som 42 %.

Full tillit til behandling av ballastvann nye standarden innen BWT

Alfa Laval PureBallast 3 tilbyr topp resultater innenfor behandling av ballastvann, noe som gir optimal bevegelsesfrihet for fartøyet ditt. Sammen med Alfa Lavals globale tilstedeværelse og kundeservice trenger du ikke å bekymre deg. Alfa Laval har et komplett utvalg av PureBallast 3-løsninger med typegodkjenninger fra IMO og U.S. Coast Guard, deriblant Ex-systemer og kompakte systemer for mindre fartøyer. 

Overlegne resultater i alle typer farvann 

PureBallast Compact 3 tilbyr uovertruffen biologisk desinfeksjon i alle typer farvann: ferskvann, brakkvann eller sjøvann. Dette omfatter vann i væskeform ved frysetemperaturer. Systemet fungerer med full gjennomstrømning også i vann med lav klarhet der UV-transmisjonen er så lav som 42 %. Det går derfor bare ved 50 % av sin potensielle effekt i de fleste situasjoner – og stiger til full effekt bare når det trengs.  

Enkel, kjemikaliefri drift  

PureBallast 3 er totalt lukket, helt automatisert og fullstendig integrert i systemet for ballastvannbehandling. Systemet har verken behov for salt eller kjemikalier, ikke engang når det går i ferskvann. Det trenger verken dosering, tanker eller ventilasjonssystemer for å håndtere forbruksvarer eller reststoffer. 

Plassbesparende, integrert konstruksjon fleksibilitet og gjennomstrømning

PureBallast 3 er et integrert system der de viktigste komponentene (filter og reaktor) er integrert i ballastvannrørene. Det skaper et svært smidig system med beskjedent fotavtrykk, noe som er særlig viktig for ettermonteringer. Ex-konfigurasjoner er også enkle, siden strømforsyningen kan plasseres utenfor Ex-sonen.

Lang erfaring

Alfa Laval er den mest kvalifiserte og erfarne leverandøren for behandling av ballastvann. Vi har arbeidet med dette bruksområdet i mer enn ti år og har installert og ettermontert langt flere behandlingssystemer enn noen andre. I dag har vi en komplett serie av løsninger for nytt og ettermontert utstyr, og storskalaproduksjonen vår er klar for markedseksplosjonen i årene som kommer.

Eksperter i ryggen over hele verden

PureBallast 3 er et klokt valg av sertifisert teknologi, støttet av kloke servicevalg for å sikre varige resultater. Alfa Lavals globale servicenettverk har et velutviklet tilbud av løsninger for å sikre resultater og langsiktige verdier fra systemet.

Vår kundestøtte starter i tidlig fase med tjenester vedrørende installasjon, tilsyn eller idriftsetting hvis systemet har vært ute av drift. Gjennom systemets levetid har vi tjenester som kalibrering og resultatinspeksjoner for å holde systemet i god stand. Av hensyn til bekvemmelighet og økonomi har ekspertene våre gruppert dem i forhåndsdefinerte inspeksjons- og tjenestepakker, noe som gjør det enkelt å utarbeide en Alfa Laval-resultatavtale.

Mer informasjon om Alfa Laval PureBallast 

 Se kampanjenettstedet for PureBallast 3  

 

Webområdet for PureBallast 3.1

Besøk webområdet for PureBallast 3.1

Her finner du inngående informasjon om ballastvannbehandling, valgverktøy og interaktive presentasjoner.

Tjenester for PureBallast, ballastvannbehandlingssystemer

Hvordan det virker

Forbedret UV-behandling 

Alfa Laval PureBallast 3.1 er en effektiv løsning for alle aspekter av ballastvannbehandling, fra biologisk desinfeksjon til fotavtrykk og strømstyring. Systemet bruker en forbedret form for UV-behandling, utviklet i samarbeid med Wallenius Water, som fungerer uten tilsetning av salt eller kjemikalier.

Biologisk desinfeksjon

Biologisk desinfeksjon, som er hovedbehandlingsprosessen, skjer i en forbedret UV-reaktor. Gjennomstrømningen er optimalisert inne i reaktoren, noe som sikrer høy turbulens og konsentrasjon av UV-dosen. UV-mellomtrykkslampene i reaktoren bruker spesialkonstruerte lampehylser av syntetisk kvarts. Disse unike hylsene gjør det mulig å overføre et bredere bølgelengdespekter og gir mer UV-lys under desinfeksjon. Sammen med reaktorens indre utførelse sikrer dette optimal UV-dosering og lavt energiforbruk. 

Filtrering

Reaktoren bistås av et filtreringstrinn, som brukes til å fjerne større organismer og partikler før biologisk desinfeksjon. Dette forbedrer vannkvaliteten for behandling, spesielt i uklart kystfarvann og ferskvann. Sammen med reaktoren muliggjør den effektive kurvfilterutførelsen behandling med full gjennomstrømning av ferskvann, brakkvann og sjøvann med så lav UV-transmisjon som 42 %. 

Konfigurasjon av systemet

PureBallast 3.1 er konstruert for å være svært fleksibelt med minimalt fotavtrykk. Behandlingstrinnene er bygd inn i de integrerte komponentene i ballastvannrørene. De andre komponentene er støttesystemer som kan plasseres smidig og sikre en optimal utførelse.

Behandlingskomponenter

  • Filter
  • Reaktor

Støttekomponenter

  • Strømskap for lamper 
  • Enhet for rengjøring på stedet (NEP) 
  • Styreskap 

Et bredt utvalg tilleggsutstyr er tilgjengelig for å støtte integrering i ethvert fartøy, deriblant spylepumper, gjennomstrømningsmålere, prøvetakingspunkter og ventilpakker.

For mindre fartøy der plassen er begrenset, for eksempel forsyningsskip, kan PureBallast 3.1 leveres på ramme.

Be om informasjon

Be om et tilbud på PureBallast 3.1

Kontaktemne