about us banner 1200x400

Kort om Alfa Laval – hvem vi er og hva vi gjør

Alfa Laval er en ledende global leverandør av førsteklasses produkter innen varmeoverføring, separasjon og væskehåndtering. Med dette som grunnlag, har Alfa Laval som mål å bidra til å øke produktiviteten og konkurranseevnen til kunder i ulike bransjer over hele verden. Vi definerer utfordringene deres og leverer bærekraftige produkter og løsninger som oppfyller kravene deres – hovedsakelig innen energi, miljø, næringsmidler og marin industri.

Industrier og teknologier vi jobber med

Alfa Lavals løsninger utgjør en forskjell i vårt daglige liv. Finn ut mer om hvordan produktene våre fungerer og hvordan de brukes i industrier over hele verden.

Vårt syn på bærekraft

Alfa Laval har løsningene, se hvordan vi bidrar til kappløpet mot nullutslippsmålet.

FNs bærekraftsmål

Alfa Laval bidrar til 15 av FNs 17 bærekraftsmål.

Tre kjerneteknologier

Kjerneteknologiene våre er til stede innen mange forskjellige områder og i mange installasjoner.

 

Gjør verden til et bedre sted, hver dag.

Tilbyr løsninger innen energi, miljø, næringsmidler og marin industri.

 

Formålet vårt

Vi definerer formålet vårt som å bidra til suksess for kundene våre, menneskene og kloden vår. Derfor har vi fokus på fremragende kundeservice, en inspirerende og omfavnende arbeidsplass og bærekraft i alt vi gjør.

Vi setter kundene våre først

De innovative løsningene våre støtter industrien med å rense, foredle og resirkulere materialer. Målet vårt er å optimalisere prosessene til kundene våre, skape ansvarlig vekst og bidra til fremgang. Vi er lydhøre for kundenes behov – vi går alltid den ekstra milen for å støtte dem i å nå forretningsmålene og bærekraftsmålene sine.

Styrker folkene våre

Bedriftskulturen vår er åpen, støttende og uformell. Dette skaper et miljø hvor de ansatte kan utvikle talentene sine og utmerke seg som profesjonelle. Ved å gi dem ansvar og tillit, får vi medarbeiderne våre til å blomstre. Vi er fast bestemt på å tiltrekke, utvikle og beholde de mest innovative og nysgjerrige menneskene, i virksomheten vår.

Gjør verden til et bedre sted, hver dag.

Teknologiene våre fremmer ansvarlig bruk av naturressurser. Vi jobber kontinuerlig for å bidra til å redusere miljøpåvirkningen fra de fleste industrielle prosesser, gjennom forbedret energieffektivitet og varmegjenvinning, bedre vannbehandling og reduserte utslipp. På land og til havs. Nøkkelen ligger i Advancing better™.

what_icon.jpg HVA? Alfa Laval er verdensledende innen tre nøkkelteknologier

VARMEOVERFØRING ꟷ Alfa Lavals varmevekslere overfører varme eller kulde fra for eksempel én væske til en annen. De resirkulerer varme, optimerer kundenes energiforbruk, kutter kostnader og reduserer miljøpåvirkningen.

brazed heat exchanger close-up 640x360

SEPARERING ꟷ Teknologien brukes til å skille væsker fra andre væsker og faste partikler fra væsker eller gasser. Tilbudet inkluderer separatorer, dekanterersentrifuger, filtre, siler og membraner.

disc stack separator close-up 640x360

VÆSKEBEHANDLING ꟷ Vi leverer pumper, ventiler, tankrengjøring og installasjonsmateriell til næringsmiddelindustri og farmasøytisk industri ꟷ og pumpesystemer til maritim sektor og offshoremarkedet.

unique SSV valves close-up 640x360

for_whom_icon.jpg FOR HVEM? Selskapets produkter trengs i de fleste industrier

Behovet for å varme, kjøle, transportere og separere oppstår i mange industrier. Ta nesten alle sektorer: mat, energi, miljø, engineering, farmasi, raffinerier eller petrokjemikalier – Alfa Laval kan bistå nesten over alt. Kundene nås gjennom tre salgsdivisjoner: Energy, Food & Water og Marine.

how_icon.jpgHVORDAN? De produseres og distribueres gjennom en delt forsyningskjede

Driftsdivisjonen er ansvarlig for konsernets produksjonsrelaterte innkjøp, produksjon, distribusjon og logistikk på global basis. Driftsorganisasjonen sørger med andre ord for at alt som selges av de tre divisjonene – alt fra varmevekslere og separatorer til pumper, ventiler og membraner – produseres og leveres i tråd med løftet til kunden.

where_icon.jpgHVOR? Nysalg i mer enn 100 land, ettermarkedstilbud i mer enn 160

Nysalg

Alfa Lavals produkter, systemer og tjenester selges i mer enn 100 land. Rundt halvparten av alt salg håndteres direkte av de tre divisjonene og resten via kanaler som systembyggere, eksterne entreprenørselskaper, forhandlere, agenter og distributører.

Service og reservedeler

Alfa Laval har mer enn 100 servicesentre med kapasitet til å levere tjenester i over 160 land. Dette betyr at Alfa Laval er nær kundene, klar til å hjelpe dem på et øyeblikks varsel når behovet melder seg.

Vil du vite mer? 

Alfa Lavals års- og bærekraftsrapport

annual_report_thumbnail2022.jpgI den siste årsrapporten vår kan du lese om året som har gått, trendene som driver virksomheten vår og industriene vi betjener. Den gir deg også en bedre forståelse av menneskene, produktene og tjenestene våre, og hvordan innovasjon og bærekraft er en viktig del av alt vi gjør.

I år har vi integrert bærekraftsrapporten i årsrapporten.

Års- og bærekraftsrapport 2022