PureSOx

Hvorfor velge et Alfa Laval PureSOx-scrubbersystem?

Det er mange gode grunner til å velge en scrubber for å overholde det globale svovelnivåtaket fra 2020, eller de enda strengere SOx-grensene som allerede finnes i Emission Control-områder (ECA). I tillegg til finnes det mange gode grunner til å velge PureSOx, den ledende SOx-scrubberløsningen og det sikre valget som gir deg trygghet.

SOx-lovgivning - globalt og ECA

For å redusere utslipp til luft etablerer MARPOL tillegg VI et globalt tak for svovelnivåer samt strengere reguleringer i Emission Control-områder (ECA). Lovgivningen viser til svovelnivåer i drivstoff, men etterlevelse er også mulig ved å rense SOx fra avgass.

Strammere SOx-grenser

MARPOL tillegg VI reduserer gradvis det tillatte svovelinnholdet i maritimt drivstoff. Fra januar 2020 vil det være et globalt tak på 0,5 % S, mens det allerede eksisterer en grense på 0,1 % S i dagens ECA-er.

Målet er å hindre at skadelige svoveloksider (SO2 og SO3) og svevestøv (PM) slippes ut i luften. Det er grunnen til at IMO gjør det mulig å bruke drivstoff med høyere svovelinnhold sammen med SOx-scrubbere, som oppnår samme resultat ved å rense avgassen.

 

Global Map Eca

SOx-samsvarsalternativer

Dagens HFO har et svovelinnhold som ligger godt over grensene som er fastsatt i MARPOL tillegg VI. Rederiene har da tre alternativer, og hver av disse har forskjellige implikasjoner.

Tre måter å overholde regelverket på


 • Installer en SOx-scrubber
 • Bruk drivstoff med lavt svovelinnhold
 • Bytt til LNG

PureSOx tanker

Installer en SOx-scrubber

Fordeler
+ Tillater at du fortsetter å bruke gunstig HFO

Ulemper
- Inntjeningstiden er avhengig av deltaverdien for drivstoffpris (HFO vs. lavt svovelinnhol)


Avkastning på investering i scrubbere

Investering i et scrubbersystem som PureSOx gir en kostnadsfordel i forhold til rederier som velger drivstoff med lavt svovelinnhold for å overholde MARPOL tillegg VI. Forskjellen i drivstoffpris bestemmer tidspunktet for inntjening og fortjeneste.

Forutsi drivstoffprisgapet

Ingen vet med sikkerhet hva som vil skje med drivstoffprisene når det globale svoveltaket trer i kraft i 2020. Men de følgende artiklene og ressursene inneholder indikasjoner og analyse.

IMO 2020: Gjør deg klar til å doble drivstoffregningen

Drewry: Dilemmaet med installering av scrubbere

Utsiktene til økning i etterspørsel etter drivstoff med høyt svovelinnhold når redere ser mer positivt på scrubbere

Globale bunkringspriser i dag

PureSOx-forskjellen bringer deg et skritt foran

SOx-scrubbere gir mulighet for langvarige drivstoffbesparelser. Ingen skrubbersystemer lar deg utnytte denne muligheten bedre enn PureSOx fra Alfa Laval.

Viktige fordeler med PureSOx

 • Pålitelig fjerning av mer enn 98 % av SOx i avgasser
 • Opptil 80 % reduksjon av svevestøv (PM)
 • Nesten et tiår med driftserfaring til sjøs
 • Dokumentert ytelse - hvert eneste system som noen gang er installert, fungerer og er i samsvar med reglene
 • Mange tilbakevendende kunder 

Les om PureSOx-teknologi og de mange PureSOx-referansene

De viktigste fordelene med Alfa Laval

 • Over 100 års erfaring fra maritim industri
 • Over 50 års spesifikk erfaring med scrubbere
 • Eksepsjonelle utviklingsressurser
 • Sterk leveringslogistikk og erfaren prosjektledelse
 • Et ekte globalt nettverk for service og support

choosing_eca.jpg