PureSOx

Alfa Lavals PureSOx-scrubberteknologi

PureSOx bygger på et århundres maritim erfaring og omfatter Alfa Lavals kjerneteknologier og over 50 års konkret erfaring med scrubbere. Dette er grunnen til at alle PureSOx-scrubbere som noensinne er installert, er i drift og i samsvar med regelverket den dag i dag. Vi kan konfigurere et PureSOx-system som ikke bare samsvarer med din seilingsprofil, men også de fysiske begrensningene ved ditt fartøy.

PureSOx tanker

PureSOx-scrubberkonfigurasjon

Et Alfa Laval PureSOx-scrubbersystem kan konfigureres i tre forskjellige driftsvarianter - som alle kan håndtere flere avgasskilder. De fleste kunder velger en hybridscrubber som balanserer økonomi og driftsfleksibilitet.

  • Hybrid skrubber
  • Scrubber med åpen sløyfe
  • Scrubber med lukket sløyfe

Hybrid scrubber

Ved bruk av hybridscrubber er moduser med både åpen og lukket sløyfe tilgjengelig. Åpen sløyfedrift reduserer kostnadene når det er mulig, men bytte til lukket sløyfedrift kan gjøres når lokale forskrifter for vannutslipp krever det.


hybrid-loop

Forenkler samsvar med PureSOx Connect

PureSOx Connect forenkler dokumentasjon av etterlevelse av regler og forskrifter takket være brukervennlig, grafikkbasert rapportering. Operatørene kan enkelt se gjennom data på Alfa Laval Touch Control eller via en nettportal.

Mulighetene til PureSOx Connect går langt utover rapportering og inkluderer ytterligere skybaserte analyser og diagnostiske tjenester. Se denne videoen for å lære mer.


PureSOx-scrubberutvikling

Alfa Laval står i spissen for scrubberteknologi etter å ha jobbet med dette i over 50 år. PureSOx utvikles kontinuerlig, både på Alfa Lavals test- og opplæringssenter og om bord.

Kjerneteknologier

Alfa Laval har jobbet med maritime scrubbere i flere tiår som en del av produksjonssystemer for inertgass for tankskip. I tillegg bygger PureSOx direkte på Alfa Lavals kjerneteknologier for væskehåndtering, varmeoverføring og -separering. Kompetanse innen sentrifugalseparasjon - den mest pålitelige metoden for vannrensing til sjøs - er spesielt viktig for et lukket sløyfe- eller hybridscrubbersystem, der det er nødvendig for å sikre riktig rengjøring av sirkulasjonsvannet.

Alfa Lavals test- og opplæringssenter

Mye av den kontinuerlige utviklingen av Alfa Laval PureSOx skjer ved Alfa Lavals test- og opplæringssenter, et unikt forskningsanlegg i Ålborg i Danmark. Med sitt 1350 m2 store testområde utgjør senteret et maskinrom i full størrelse på land, med komplette prosesslinjer integrert rundt en 2 MW maritim dieselmotor. PureSOx-scrubberen på 1,5 MW som er installert her kan skyves til yttergrensene under kontrollerte forhold, noe som akselererer både hastigheten og kvaliteten på testingen.

Informasjon for verft

Alfa Laval leverer fullstendig dokumentasjon som er spesifikk for verftenes behov. Dokumentasjon for verftet er delt inn i:

- Anbefalinger for spesifikke fartøyer

- PureSOx-designguide for tekniske løsninger, rør-/instrumenteringsskjemaer og tegninger av utstyr

- PureSOx installasjonshåndbok

Ta kontakt med Alfa Laval for å få verftsdokumentasjon eller mer informasjon.

Information for shipyards