PureSOx

Fornøyde kunder med SOx-samsvar

Alfa Laval PureSOx har vært i aktiv bruk i skip siden 2009 og gir pålitelig etterlevelse av SOx-utslippsgrenser. Over 100 PureSOx-systemer er installert til dags dato, og hvert og ett av dem oppfyller regelverket den dag i dag. Blant de fornøyde PureSOx-kundene er det mange som har vendt tilbake til Alfa Laval for ytterligere PureSOx-systemer.

 

Kundeeksempel - PureSOx og livet om bord

Den nederlandske skipsrederen Spliethoff var blant de første som installerte PureSOx. I dag har selskapet 18 PureSOx-systemer, pluss betydelig innsikt når det gjelder hvordan det er å arbeide med dem. "Påliteligheten har vært svært høy," sier teknisk supportingeniør Roland Hoogeveen.

Les mer om livet med PureSOx om bord

 

puresox and life on board

Referanseliste

PureSOx har en omfattende referanseliste. Den omfatter et bredt spekter av fartøy- og systemtyper, noen av verdens største SOx-scrubberinstallasjoner og gjentatte bestillinger fra fornøyde kunder. Se vår referansebrosjyre for å se mer informasjon om vår erfaring.

Reference brochure mockup cropped