PureSOx

Alfa Laval PureSOx Express for enkel installasjon

For mindre fartøy som handymax-skip eller tørrlastskip, er kostnadene ved å installere en SOx skrubber noen ganger større enn fordelene. Alfa Laval PureSOx Express tilbyr enkel, kostnadseffektiv tilgang til fordelene ved SOx-skrubber.

Det kan være enkelt å spare kostnader med en skrubber

PureSOx Express er et PureSOx-system i åpen sløyfe-drift som leveres som en helt lukket modul. Det er tilpasset til en enkel og kostnadseffektiv installering på mindre fartøy og reduserer investeringskostnadene, ingeniørtid og fysisk arbeid ved å installere en SOx-skrubber. Siden det kan løftes om bord og kobles til uten et spesialisert skrubberteam, innebærer det mindre arbeid på verftet og en installasjonstid på bare 10–14 dager.

PureSOx Express er designet for opptil 75 tonn avgass i timen og en motoreffekt på opptil 10 MW. Dette er en løsning som passer til alle størrelser for mange fartøyer på 40 000-65 000 DWT. Som et åpen sløyfe-system er det et økonomisk gunstig alternativ for å overholde dagens regelverk. Men modulen er også hybridklar, med tilkoblinger for en senere konvertering til et hybridsystem. Det gjør PureSOx Express like fremtidssikkert som det er kostnadseffektivt.

For å lære mer, last ned PureSOx Express-brosjyren.

Alfa Laval PureSOx Express

Installering av Alfa Laval PureSOx-skrubbersystem

Det kreves både kompetanse og erfaring for å få et SOx-skrubbersystem om bord. Alfa Lavals unike innsikt og grundige prosjektstyring - utviklet gjennom hundrevis av PureSOx-prosjekter og mer enn 250 allerede utførte installasjoner - er din forsikring om en vellykket installering av SOx-skrubber.

Prosjektledelse

Å montere et SOx-skrubbersystem er et større tiltak, med stram timeplan på beddingen og behov for å minimere driftsstans. PureSOx-prosjektleder Mark Aarbodem forklarer hvordan Alfa Laval ivaretar prosessen.

Sterkt samarbeid og smart planlegging

"Alfa Laval har jobbet med ingeniørselskaper og verft i en rekke PureSOx-prosjekter. Få leverandører kan måle seg med vår erfaring, enten det gjelder antall skrubberinstallasjoner eller mangfoldet av fartøytyper og installasjonsutfordringer. Hvert nye prosjekt begynner med en kick off-fase, der kunden og vårt dedikerte prosjektgruppe møtes for å samordne målene og veien videre.

Prosjektteamet inkluderer ingeniører fra alle fagområder, noe som sikrer ingeniørarbeid av høyeste kvalitet. Teamet koordineres av en dedikert prosjektleder, som utgjør ett enkelt kontaktpunkt for alt som gjelder ordren. Prosjektlederen sørger for at design, installasjon, igangkjøring og service skjer så smidig som mulig.

"I årene som har gått har vi utviklet veldokumenterte prosedyrer for å lette installasjon og klassegodkjenning. PureSOx leveres som prefabrikerte komponenter og moduler, og alle aspekter av installasjonen planlegges i god tid. Vi kan spare tid ved å foreta klargjøring mens fartøyet er i drift, og den endelige igangkjøringen kan også håndteres underveis.

"I de fleste tilfeller kan fartøyets totale driftsstans begrenses til 2–4 uker, basert på godt samarbeid og planlegging."

Mark_Aarbodem

Mark Aarbodem
PureSOx-prosjektleder


Ettermontering

Det er mer utfordrende å installere en SOx-scrubber på et eksisterende fartøy, der dette ikke er planlagt i den opprinnelige konstruksjonen. Alfa Laval har innsikt og erfaring som gjør ettermontering av PureSOx vellykket.

Rutiner og forberedelser utgjør forskjellen

I løpet av et tiår med PureSOx har Alfa Lavals gjennomført hundrevis av ettermonteringsprosjekter med scrubbere, og flere blir gjennomført for hver uke som går. Disse har blitt utført på alle større verft over hele verden, og erfaringene fra hver og en av disse har videreutviklet prosessene og rutinene våre.

Ettersom tiden for ettermontering er begrenset, gjør vi alt for å forberede oss på forhånd og maksimere tidsbruken på verftet. Mange forberedelser kan gjøres mens fartøyet seiler, og tiden på verftet reduseres ved å prefabrikere komponenter og moduler. I noen tilfeller kan PureSOx bygges på verftskaien og deretter løftes om bord og kobles til.

Fremfor alt samarbeider vi tett med deg, verftet og alle involverte ingeniørselskaper. Dette er det viktigste aspektet ved å redusere nedetid, overvinne hindringer og sikre suksess. Selv ved et ettermonteringsprosjekt kan vi vanligvis få et fartøy tilbake i drift i løpet av 2–4 uker.

Skrubberproduksjon

Alfa Laval er klar til å imøtekomme fremtidens behov. Våre globale ressurser sikrer at PureSOx-skrubbersystemer vil være tilgjengelige for både nye skip og til etterinstallering.

En verden av leveringssikkerhet

Alfa Laval har en sterk global infrastruktur for produksjon av PureSOx-scrubbersystemer. Selve scrubberhusene produseres på Alfa Lavals fabrikker i Ålborg i Danmark og Qingdao i Kina. På Qingdao-anlegget alene rommer det fleksible produksjonsområdet tusenvis av kvadratmeter til arbeid med rustfritt stål, noe som gir god plass til fremtidig utvidelse.

Alt nøkkelutstyr knyttet til PureSOx er basert på Alfa Lavals kjerneteknologier, noe som betyr at det er produsert med høy kvalitet på Alfa Lavals produksjonssteder rundt om i verden. Høyhastighetsseparatoren som brukes i lukket sløyfedrift, er for eksempel produsert på vårt anlegg i Pune i India og integrert i vannrenseanlegget (WCU) av våre moduleksperter i Monza i Italia.