PureSOx

Snakk med oss om Alfa Lavals PureSOx-scrubbersystemer

Enten du vil ønsker mer informasjon om PureSOx-scrubbersystemer eller få et PureSOx-tilbud for ditt fartøy, er Alfa Laval lett tilgjengelig. Kontakt oss nedenfor eller se hvor du kan møte oss personlig.

Kontakt oss

Alfa Laval Nordic

E-post: ps.marinediesel.nordic@alfalaval.com

Telefon: +47 66 85 80 00
Døgnåpen serviceavdeling: +46 46 36 77 00

Kontakt oss for å begynne å planlegge din PureSOx-løsning

Denne informasjonen lagres og behandles i samsvar med personvernreglene våre.

* Besøk ved en PureSOx-installasjon som et ledd i å undersøke et kjøp kan fremme konkrete diskusjoner om teknologien og dens muligheter. I utvalgte tilfeller kan det også være aktuelt å se PureSOx på Alfa Lavals test- og opplæringssenter.

** Hvis du velger dette, vil du få tilsendt et spørreskjema. Fyll ut de nødvendige opplysningene og returner skjemaet slik det er angitt for å gi oss et grunnlag for vårt forslag.

Møt oss for å diskutere PureSOx ved kommende arrangementer

Du kan møte Alfa Laval for å diskutere PureSOx personlig på messer og andre arrangementer nedenfor.

Posidonia 2020

 

 

Posidonia

October 26-30, 2020

Athens, Greece

http://posidonia-events.com/

SMM 2020

SMM

February 2-5, 2021

Hamburg, Germany

https://www.smm-hamburg.com/