PureSOx

The Emissions Compliance Corner

Bloggen til Kate Schrøder Jensen, spesialist på reguleringssaker

Velkommen til ekspertbloggen til Kate Schrøder Jensen, Alfa Lavals spesialist på utslippsforskrifter og tilknytning til MARPOL.

"Her tar jeg for meg alle uklarhetene og ryktene om svovelgrenser for drivstoff, rengjøring av avgasser, scrubberteknologi og mer. Utslippslovgivningen kan være vrien å få tak på, men hovedspørsmålet er enkelt: hvordan påvirker dette meg? "

Hør mer om Kates tanker rundt dette i denne videointroduksjonen.

Finner du ikke riktig svar i eksisterende blogginnlegg? Still egne spørsmål nedenfor.

China’s Domestic ECAs and new discharge water rules

06-11-2019: Since 2015, China has slowly expanded what it calls the Chinese Domestic ECAs, where ECA is short for Emission Control Area. These ECAs should not be confused with the ECAs defined by IMO.

kates blog article05 640x360

Scrubberslam fra skip til land

Scrubberslam forekommer i svært ulike viskositeter, avhengig av rengjøringsutstyret som er installert om bord. De fleste rederiene foretrekker å kunne pumpe slammet fra skip til land. Det andre alternativet er å løfte det ut med kran eller frakte det med gaffeltruck fra skipet.

kates blog article03 640x360

Mer om hvem jeg er og hva jeg gjør

Som du kan lese i innledningen til denne bloggen, er jeg spesialist i reguleringssaker hos Alfa Laval. Men det er bare en stillingsbeskrivelse.

kates blog bio post640x360

Håndhevelse av det globale svoveldirektivet for 2020

Det globale svoveldirektivet for 2020 er rett rundt hjørnet. Men rundt omkring hører jeg at det diskuteres mye: hvordan er det egentlig mulig å håndheve denne forskriften?

kates blog article01 640x360

Scrubberslam – hva er det?

Fra Alfa Lavals synspunkt er scrubberslam avfall som samles inn under drift av scrubber i lukket sløyfemodus. For andre leverandører kan det også være et stoff som samles inn under åpen sløyfedrift. Men dette blogginnlegget er skrevet fra vårt perspektiv.

kates blog article02 640x360

Spør Kate

Det finnes mye man kan diskutere når det gjelder utslipp og etterlevelse. Har du egne spørsmål som trenger et spesialistsvar? Spør her.

This information is stored and processed in accordance to our privacy policy.