2021-06-16 Product News

Slutt på kompromisser med nye Alfa Laval DuraCirc periferisk stempelpumpe

Ytelse, hygiene og enklere service er avgjørende for hygieniske prosesser. Likevel må produsenter innen meieri, næringsmidler, drikke, søtsaker og personlig pleie ofte gi avkall på det ene for å få det andre. Ikke nå lenger. Nye Alfa Laval DuraCirc® periferisk stempelpumpe leverer på alle fronter:  robust utførelse, høy effektivitet og pålitelig drift, hygiene med EHEDG og 3-A-sertifisering som standard samt enkell service.

– DuraCirc endrer spillereglene, sier Russ Kelly, porteføljesjef for pumper i Alfa Laval. – Den har alt brukerne vil ha, alt i én pumpe. Det er den perfekte balanse mellom overlegen ytelse, topp hygiene og enklere service.

 

Overlegen ytelse

DuraCirc er konstruert for å være holdbar, pålitelig og effektiv og sprenger grensene for prosessytelse. Med en robust konstruksjon har pumpen  en svært effektiv utførelse, høy ytelse og lavt krav til netto overtrykk på sugesiden (NPSH). Med strømningshastigheter opp til 150 m3/h (660 gpm) kan pumpen håndtere driftstrykk opp til 40 bar (580 psi). Dette er 15 % høyere enn alle andre perifere stempelpumper på markedet i dag. Ekstra porter gjør det enkelt å erstatte eksisterende pumper fra Alfa Laval og andre merker med DuraCirc uten å måtte tilpasse røropplegget.

 

Topp hygiene

DuraCirc er sertifisert etter EHEDG-retningslinjene og 3-A-hygienestandardene. Dette sikrer prosessintegritet og produktkvalitet. En sprekkfri utførelse uten dødsoner oppnås ved at alle produktfuktede elastomerer er fremstilt av FDA-godkjente materialer med profilert og definert kompresjon som standard. Dette reduserer kontamineringsrisiko og gir både raskere og rimeligere rengjøring. Rengjøringen blir dessuten mer effektiv ved at tetninger er plassert slik at tetningsflatene er fullstendig nedsenket i det pumpede mediet. Kraftige lagre bærer stive aksler plassert i en solid girkasse av rustfritt stål. Dette reduserer akselbevegelse og minimerer pumpehodekontakt og dermed risikoen for kontaminering av mediet. Konstruksjonen i hundre prosent rustfritt stål egner seg dessuten til hygiensk nedvasking og gir et renere miljø.

 

Enklere service

Blant DuraCircs innovative konstruksjonsegenskaper finner vi en virkelig frontlastende enkelttetning, holdbare lagre, ett drøyt smøremiddel til girkassen, eksterne mellomlegg og fullstendig utskiftbare komponenter. Dette eliminerer komplekse, dyre og tidkrevende gjenoppbyggingsprosedyrer og forenkler vedlikeholdet.

 

En allsidig pumpe

Takket være ekstrautstyr er DuraCirc svært fleksibel og kan brukes på mange områder. Tilgjengelig ekstrautstyr er blant annet en lang rekke tetningsalternativer, en aseptisk modell, en varme-/kjølekappe, horisontal og vertikal montering samt rektangulært innløp for svært viskøse produkter. Hvis Alfa Laval CM, et trådløst vibrasjonsovervåkingssystem, monteres på DuraCirc, beskyttes dessuten både pumpe og prosess. Samtidig forebygges uforutsett nedetid.

 

Utgiverens kommentarer

 

Om Alfa Laval

Alfa Laval er virksom på områdene energi, marin, næringsmiddel og vann og tilby ekspertise, produkter og service til et bredt spekter av kunder i et 100-tall land. Selskapet er engasjert i å optimalisere prosesser, skape ansvarlig vekst og ligge i spissen av teknologiutviklingen – alltid gjøre det lille ekstra for å støtte kundene for å oppnå så vel sine forretnings- som bærekraftsmål.

 

Alfa Lavals innovative teknologier brukes til å rense, foredle og gjenbruke materialer for å fremme mer ansvarlig bruk av naturressurser. De bidra til forbedret energieffektivitet og varmegjenvinning, bedre vannbehandling og reduserte utslipp. Dermed påskynder Alfa Laval ikke bare fremgangen for sine kunder, men også for mennesker og kloden. Å gjøre verden bedre, hver dag. Det handler om Advancing betterTM.

 

Alfa Laval har 16 700 ansatte. Årsomsetningen i 2020 var 41,5 milliarder svenske kroner (ca. 4 milliarder euro). Selskapet er notert på Nasdaq Stockholms hovedmarked.

Tagger

Alle
Duracirc circumferential piston pump

Kontaktinformasjon:

Kontakt

Russ Kelly

Portfolio Manager, Pumps

+44 7901 95 4183
russ.kelly@alfalaval.com

Kontakt

Marianne Højby

Marketing Communications Manager, Business Unit Hygienic Fluid Handling

+45 28 95 44 71
marianne.hojby@alfalaval.com

Relatert innhold: