Distributører og servicepartnere

Alfa Lavals kanalpartnere leverer produktekspertise og utmerket service og har som mål å hjelpe dere å kjøpe det riktige produktet for deres bruksområde.

Hydraulikk

Kjøle- og Klimaanlegg

Matprosessering

Service partners

Sanitary og Mat

VVS og Fjernvarma

Distributører - Sanitary produkter

Global strategisk partner - Tetra Pak

Tetra Pak er en av verdens ledende produsent av løsninger som passer for mat prosessering og emballering, som gjør matprodusenter å oppnå mer effektiv drift, som er skånsom mot miljøet, og stabil produktkvalitet i sin produksjon. De kan tilby mat og drikke produsenter alt fra enkeltkomponenter til Custom Factory løsninger.

Som leverandør av skreddersydde serviceløsninger, Tetra Pak, verdens ledende tjeneste kontrakter, levering av deler og oppgraderinger av allerede installerte produkter, samt faglig støtte og opplæring.

Tetra Pak Global Strategic Partner innen fem mat kategorier: meieri, drikke, ost, iskrem og bearbeidet mat.

Sted: Lund, Sweden
Telefon: +46 46 36 10 00      

www.tetrapak.com/se


Lokal Master distributør - Skala Prosesssteknikk

Skala Prosessteknikk er ledende leverandør av tekniske tjenester, prosessutrustning, emballasje og forbruksartikler til norsk næringsmiddelindustri. Vi ser de løsninger vi skaper sammen med våre kunder som vårt viktigste bidrag til verdiskapningen. Skala Prosessteknikk tilby produkter og løsninger til alle typer næringsmiddelforedling.

Bransje: Meieriindustrien, kjøtt- og fjørfe bransjen, vegetabiler
fôrindustri - biopellets, drikkevare- og bryggeriindustri, fisk - marine produkter, andre næringsmidler, spesialløsninger til solcelleproduksjon og farmasøytisk industri.

Produkter: Skala er autorisert distributør av alle Alfa Laval Sanitærutstyr.

Tjenester: Foranalyse og forprosjektering, salg, prosjektgjennomføring, service og forebyggende vedlikehold

Oslo - hovedkontor
Tlf: +47 23 05 28 00 
Avdelingskontor Stavanger/Klepp
Tlf: +47 51 78 83 00
Avdelingskontor Trondheim
Tlf: +47 73 87 60 00

www.skala.no


Lokal distributør - Kjøle- og klimaanlegg

Schløsser Møller Kulde

Schløsser Møller Kulde er Norges største kulde- og klimagrossist og ble etablert så tidlig som i 1933. De er en del av Beijer Ref. som er den største grossisten i Europa innen kulde og klima.

Ved siden av å ha ett rikholdig lager av de produktene som bransjen trenger, har de også egen produksjon av aggregater. Deres kunder er entreprenører, installatører og forhandlere. De har fokus på god service, teknisk kompetanse, gode produkter og et veldrevet logistikksystem

Schløsser Møller er Alfa Lavals forhandler av Optigo fordampere. 

Produkter: Alle typer Optigo fordampere

Tjenester: Service, teknisk kompetanse og salg av produkter 

Fra og med 15. juni 2016 blir Schløsser Møller Kulde hoveddistributør for Alfa Lavals reservedeler for luftprodukter på det norske markedet.

Hovedkontor i Oslo 
Tlf.: 23 37 93 00
Avdeling Bergen
Tlf.: 55 27 31 00
Avdeling Drammen
Tlf.: 32 25 44 00
Avdeling Trondheim
Tlf.: 73 84 35 00

www.schlosser-moller.no


Lokal distributør VVS og Fjernvarma

SGP Varmeteknikk AS

SGP er en av markedets ledende leverandører av utstyr til vannbårne anlegg. SGP består av selskapene SGP Varmeteknikk AS, Sempa Energi AS og EnercomØst SGP AS

SPG er forhandler for Alfa Lavals varmevekslere og kundesentraler til VVS og fjernvarmemarkedet

SGP Varmeteknikk AS
Tlf: +47 67 52 21 21

www.sgp.no


Lokal distributør - Hydraulikk

Hyd Partner AS

Hyd Partner AS er en kunnskapsbedrift innen hydraulikk og inngår i Volito Automation AB.

Plats: Krokkleiva 

Produkter: Platevarmevekslere, loddede varmevekslere

Tjenster: Distributør 

Hyd Partner AS
Tlf +47 31303050

Bent Hildre - Daglig leder/Salgssjef, tlf: 95031359 - bent.hildre@hydpartner.no

Thor-Erik Varsla - Teknisk sjef, tlf 95009445 - thor-erik.varsla@hydpartner.no


Service partners:

Næringsmiddelindustrien

Skala

Norges mest omfattende sortiment av flowkomponenter til matindustrien.

Skala tilbyr opplegg for systematisk forebyggende vedlikehold av hele eller deler av prosessanlegget. Skala har også beredskap for akuttservice når "det uventede" dukker opp. Med markedets mest omfattende utvalg av pumper, ventiler og montasjemateriell til næringsmiddelindustrien løser vi de fleste problemer.

Oslo - hovedkontor
Tlf: +47 23 05 28 00 
Avdelingskontor Stavanger/Klepp
Tlf: +47 51 78 83 00
Avdelingskontor Trondheim
Tlf: +47 73 87 60 00

 www.skala.no

Plate varmevekslere 

Envatec

Envatec logo

Envatec er en av de ledende VVS leverandører av tjenester i det norske markedet.

Selskapet er Alfa Lavals foretrukne samarbeidspartner når det gjelder å betjene platevarmevekslere. Envatec tilbyr service, CIP, overhaling, salg av reservedeler og serviceavtaler på varmevekslere og industrielle komponenter.

Tjenester: Service og reparasjon av varmevekslere

Tlf: 4000 7550

 www.envatec.no