Distributører & Service partners i Norge | Alfa Laval

Distributører og servicepartnere

Alfa Lavals kanalpartnere leverer produktekspertise og utmerket service og har som mål å hjelpe dere å kjøpe det riktige produktet for deres bruksområde.

Distributører - Sanitary produkter

Global strategisk partner - Tetra Pak

Tetra Pak er en av verdens ledende produsent av løsninger som passer for mat prosessering og emballering, som gjør matprodusenter å oppnå mer effektiv drift, som er skånsom mot miljøet, og stabil produktkvalitet i sin produksjon. De kan tilby mat og drikke produsenter alt fra enkeltkomponenter til Custom Factory løsninger.

Som leverandør av skreddersydde serviceløsninger, Tetra Pak, verdens ledende tjeneste kontrakter, levering av deler og oppgraderinger av allerede installerte produkter, samt faglig støtte og opplæring.

Tetra Pak Global Strategic Partner innen fem mat kategorier: meieri, drikke, ost, iskrem og bearbeidet mat.

Sted: Lund, Sweden
Telefon: +46 46 36 10 00      

www.tetrapak.com/se


Lokal Master distributør - Skala Prosesssteknikk

Skala Prosessteknikk er ledende leverandør av tekniske tjenester, prosessutrustning, emballasje og forbruksartikler til norsk næringsmiddelindustri. Vi ser de løsninger vi skaper sammen med våre kunder som vårt viktigste bidrag til verdiskapningen. Skala Prosessteknikk tilby produkter og løsninger til alle typer næringsmiddelforedling.

Bransje: Meieriindustrien, kjøtt- og fjørfe bransjen, vegetabiler
fôrindustri - biopellets, drikkevare- og bryggeriindustri, fisk - marine produkter, andre næringsmidler, spesialløsninger til solcelleproduksjon og farmasøytisk industri.

Produkter: Skala er autorisert distributør av alle Alfa Laval Sanitærutstyr.

Tjenester: Foranalyse og forprosjektering, salg, prosjektgjennomføring, service og forebyggende vedlikehold

Oslo - hovedkontor
Tlf: +47 23 05 28 00 
Avdelingskontor Stavanger/Klepp
Tlf: +47 51 78 83 00
Avdelingskontor Trondheim
Tlf: +47 73 87 60 00

www.skala.no


Lokal distributør - Kjøle- og klimaanlegg

Schløsser Møller Kulde

Schløsser Møller Kulde er Norges største kulde- og klimagrossist og ble etablert så tidlig som i 1933. De er en del av Beijer Ref. som er den største grossisten i Europa innen kulde og klima.

Ved siden av å ha ett rikholdig lager av de produktene som bransjen trenger, har de også egen produksjon av aggregater. Deres kunder er entreprenører, installatører og forhandlere. De har fokus på god service, teknisk kompetanse, gode produkter og et veldrevet logistikksystem

Schløsser Møller er Alfa Lavals forhandler av Optigo fordampere. 

Produkter: Alle typer Optigo fordampere

Tjenester: Service, teknisk kompetanse og salg av produkter 

Fra og med 15. juni 2016 blir Schløsser Møller Kulde hoveddistributør for Alfa Lavals reservedeler for luftprodukter på det norske markedet.

Hovedkontor i Oslo 
Tlf.: 23 37 93 00
Avdeling Bergen
Tlf.: 55 27 31 00
Avdeling Drammen
Tlf.: 32 25 44 00
Avdeling Trondheim
Tlf.: 73 84 35 00

www.schlosser-moller.no


Lokal distributør VVS og Fjernvarma

SGP Armatec  AS

SGP Armatec AS (tidligere SGP Varmeteknikk AS) er en av markedets ledende leverandører av utstyr til vannbårne anlegg. 

SGP Armatec AS, Avd. Asker

Solbråveien 61, 1383 Asker

Postboks 47, 1371 Asker

Tlf: 67 52 21 21 - E-post: post@sgp.no

SGP Armatec AS, Avd. Bergen

Sandbrekketoppen 30, 5224 Nesttun

Tlf: 55 95 06 00 - E-post: bergen@sgp.no

SGP Armatec AS, Avd. Moss

Varnaveien 22, 1524 Moss

Postboks 630, 1522 Moss

Tlf: 69 20 54 90 - E-post: moss@sgp.no

https://sgp.no


Lokal distributør - Hydraulikk

BT Hydraulikk AS

 

BT Hydraulikk AS er en kunnskapsbedrift innen hydraulikk, mekanikk og styresystemer.

Produkter: Platevarmevekslere, loddede varmevekslere

Tjenster: Distributør

BT HYDRAULIKK AS

Reistadveien 75

3350 Prestfoss, Norway

post@bthydraulikk.no

Bent Hildre - Daglig leder/Salgssjef, tlf: 950 31 359 - bent.hildre@bthydraulikk.no

Thor-Erik Varsla - Teknisk sjef, tlf: 950 09 445 - thor-erik.varsla@bthydraulikk.no

http://bthydraulikk.no


Service partners:

Næringsmiddelindustrien

Skala

Norges mest omfattende sortiment av flowkomponenter til matindustrien.

Skala tilbyr opplegg for systematisk forebyggende vedlikehold av hele eller deler av prosessanlegget. Skala har også beredskap for akuttservice når "det uventede" dukker opp. Med markedets mest omfattende utvalg av pumper, ventiler og montasjemateriell til næringsmiddelindustrien løser vi de fleste problemer.

Oslo - hovedkontor
Tlf: +47 23 05 28 00 
Avdelingskontor Stavanger/Klepp
Tlf: +47 51 78 83 00
Avdelingskontor Trondheim
Tlf: +47 73 87 60 00

 www.skala.no

Service av Platevarmevekslere inom HVAC & Refrigaration

Envatec

Envatec logo

Envatec er en av de ledende HVAC & Refrigeration leverandører av service på platevarmevekslere i det norske markedet.

Selskapet er Alfa Lavals foretrukne servicepartner når det gjelder å betjene platevarmevekslere inom HVAC & Refrigeration. Envatec tilbyr service, CIP, overhaling, salg av reservedeler og serviceavtaler på varmevekslere og industrielle komponenter. De selger pakninger, plater og kjemikalier fra Alfa Laval og de leverer også pakninger til alle typer Alfa Laval vekslere med garantibevis.

Tjenester: Service og reparasjon av varmevekslere inom HVAC & REF

Tlf: 4000 7550

www.envatec.no