Alfa Laval - Seasons greetings 2020

Seasons greetings 2020 animated herobanner 1920x480

Vi bevarer solenergi for å gi deg en lys juleferie

Året nærmer seg slutten. Som vanlig vil vi uttrykke en hjertelig takk for et godt samarbeid det siste året. Vi gleder oss til et fortsatt og vellykket samarbeid i løpet av 2021. Ved å jobbe sammen kan vi skape ansvarlig vekst som gir både mennesker og planeten et lysere liv.

Advancing better. Sol- og vindenergi er fremtiden. Men det er et problem: Når solen ikke skinner og vinden ikke blåser, genereres det ingen elektrisitet. Alfa Lavals varmevekslere gjør det mulig å konvertere elektrisk energi fra sol- og vindanlegg til termisk energi ... lagre den ... og konvertere den tilbake til strøm igjen når det er nødvendig.
Gir deg håp om en lys og trygg juleferie i disse utfordrende tider.

God jul og godt nytt år!

Alfa Laval bidrar til de globale målene

FN har vedtatt 17 bærekraftige utviklingsmål for 2030, kjent som globale mål, som verdens ledere har lovet å oppnå. Nå er det opp til bedrifter som våre å ta oss dit.

Utforsk hvordan Alfa Lavals kjernevirksomhet bidrar til de globale målene 


here_no37_640x360.pngLes Here nr. 37 i en klikkbar versjon med links

Innovativ matprosessering for å forvandle insekter til burgere, eller ny teknologi for å lagre fornybar energi, er bare to eksempler på artikler i den nye utgaven av HERE magasinet. Artiklene illustrerer hva vi mener med ansvarlig vekst, å tilby løsninger som kommer både mennesker og planeten til gode. HERE vant den svenske publiseringsprisen i 2019.

 

Here magazine No 37