On-demand Webinar | Hvordan ny dekanter-teknologi bidrar til reduserte driftskostnader i kommunale renseanlegg