Produktgjenvinning

Det som før ble ansett som avfall, kan nå bli en verdifull råvare. Alfa Laval fordampnings- og dekanteringssentrifugeteknologi kan konsentrere og separere verdifulle oppløste og suspenderte materialer i resirkuleringsprosessen din. Vi kan også hjelpe deg med å gjenvinne verdifulle produkter i prosessen som ellers ville ha endt opp som avfall. Alfa Laval samarbeider med deg for å øke anleggsproduksjonen din og redusere miljøpåvirkningen, ta vare på verdifullt avfall og fullføre sirkelen.

Steam and water drops

Alfa Laval hjelper til med å gjøre avfall til verdi

  • Trekk ut mer verdi fra eksisterende ressurser
  • Reduser avhengigheten av nye råvarer
  • Reduser avhengigheten av nye råvarer
  • Høy effektivitet reduserer nødvendig varmeoverføringsareal
  • Fremtidssikker og fleksibel, kan endres og vokse i takt med behovene dine

Reduser behovet for nye ressurser ved å gjenbruke avfall og konvertere det til ressurser med Alfa Laval dekantersentrifuge- og fordampningssystemer. Teknologiene våre hjelper deg i denne prosessen som kan føre til reduserte kostnader, ekstra inntektsmuligheter eller begge deler! Alfa Lavals produkttilbud og teknologiekspertise kan spille en nøkkelrolle i ressursgjenvinningsprosessen din.

Prosessmuligheter

Alfa Lavals fordampnings- og dekanteringssentrifugesystemer kan brukes til å gjenvinne og resirkulere industriavfall i de fleste industribedrifter. Men veksten drives av ulike operasjoner, inkludert gjenvinningsindustrien. Systemene våre kan for eksempel integreres i batteriavhendingsprosessene for å gjenvinne verdifulle mineraler som litium, nikkel, grafitt, kobolt og mangan. Dette kan også gi verdi til deponeringsprosessen av avfallsforbrenningsaske ved å utvinne metaller og fosfor i stedet for bare å dumpe dem på landdeponier. Dette er bare noen eksempler, mulighetene er endeløse.

Product recovery process possibilities
Product recovery process possibilities2

Bredt spekter av muligheter

Alfa Laval fordampnings- og dekanteringssentrifugesystemer kan tilpasses for å møte behovene til et bredt spekter av virksomheter og bransjer. Med unike, avanserte løsninger for varmeoverføring og separering, kan Alfa Lavals ekspertise spille en nøkkelrolle i ressursgjenvinning for mange typer gjenvinningsanlegg eller operasjoner. Denne sirkulære prosessen er avgjørende for å kunne operere på en mer bærekraftig måte.

.

Denne informasjonen lagres og behandles i samsvar med personvernreglene våre.

.