Ferskvann

Behovet for ferskvann øker stadig over hele verden på grunn av befolkningsveksten og fordi økt velstand betyr at hver person bruker mer vann. Dette betyr at rent vann som mennesker kan drikke, spiller en stadig viktigere rolle for infrastrukturen i samfunnet, handelsnæringen og industrien. Alfa Lavals utstyr minimerer miljøbelastningen ved å redusere mengden avfall som kommer fra vannproduksjon.

Fresh-water 640x360