Behandling av biologisk spillvann

Mange offentlige renseanlegg for avløpsvann står overfor utfordringer med for eksempel å oppfylle nye og strengere krav og utilstrekkelig kapasitet, men begrenset plass til utvidelse. Andre arbeider for å gjenvinne vann til nytte for lokalbefolkningen. Alfa Laval tilbyr flere innovative, fleksible og svært effektive teknologier for biologisk rensing av avløpsvann som alternativer til de mer tradisjonelle metodene.

Biological wastewater treatment 640x360

Rensing av avløpsvann – også en uutnyttet vannressurs

Alfa Lavals teknologier for biologisk rensing av avløpsvann er ideelle til fjerning av næringsmidler, organiske stoffer, fett, olje og smøremidler (FOG) og andre uønskede mikropartikler og materialer. De kjennetegnes av høy effektivitet, stor fleksibilitet og lite fotavtrykk og har alle trinnene i samme tank.

Der innløpsstrømmen og den organiske belastningen varierer og utslippskravene er strenge, er Alfa Laval AS-H Sequencing Batch Reactor (SBR) med vår patenterte flytende dekanterer et godt valg for sekundær biologisk rensing. Kombiner den med Alfa Laval AS-H Iso-Disc® Cloth Media Filter til tertiærrensing for å få utslipp av vann med gjenbrukskvalitet (5–10 µm) og < 5 mg/l suspendert stoff og < 10 mg/l BOF ved en hastighet på 10–15 m3/t/m2

Eller installer Alfa Laval Membrane Bioreactor (MBR) alt-i-ett-system som kombinerer sekundær- og tertiærrensing av avløpsvann og leverer en overlegen utslippskvalitet (effektiv filtrering i slam til 0,01 µm) som er egnet til gjenbruk. Det fjerner suspendert stoff ned til < 1 mg/l, BOF ned til < 5 mg/l og håndterer et 5–40 liter/t/m2 filtreringsområde. Prosessen er gravimetrisk, helt uten pumper, og er energieffektiv med kompakte membranfiltreringsmoduler (MFM), basert på vår patenterte Hollow Sheet-teknologi. Sammenlignet med andre MBR-løsninger gir den bedre sikkerhet, enklere bruk og lavere drifts- og vedlikeholdskostnader.

Avløpsvann – en uutnyttet vannressurs  

Flere og flere innser at avløpsvann også kan være en verdifull vannressurs. Det er mange gode grunner til å overveie å bruke biologisk renset kommunalt og industrielt avløpsvann på nytt: Økte vannressurser, redusert inntak av nytt vann og begrensede utslipp til kloakksystemene.

Gjenvunnet vann kan brukes til mye, f.eks. i industrielle prosesser, i kjøletårn og til vaskevann, overflatevanning til jordbruk, hagebruk og golfbaner, kunstige innsjøer i friluftsområder og parker, våtmarker, villmarksmiljøer, forsterkning av elver og bekker og gjenoppfylling av grunnvannet.

Vann som er renset med Alfa Laval MBR og AS-H Iso-Disc filtreringssystemer, kan til og med brukes som drikkevann med en siste finpuss, for eksempel med UV-stråling, ultrafiltrering, nanofiltrering, omvendt osmose, aktivt kull, ozon eller klorering.

Avløpsvann – en uutnyttet vannressurs

Flere og flere innser at avløpsvann også kan være en verdifull vannressurs. Det er mange gode grunner til å overveie å bruke biologisk renset kommunalt og industrielt avløpsvann på nytt: Økte vannressurser, redusert inntak av nytt vann og begrensede utslipp til kloakksystemene.

Gjenvunnet vann kan brukes til mye, f.eks. i industrielle prosesser, i kjøletårn og til vaskevann, overflatevanning til jordbruk, hagebruk og golfbaner, kunstige innsjøer i friluftsområder og parker, våtmarker, villmarksmiljøer, forsterkning av elver og bekker og gjenoppfylling av grunnvannet.

Vann som er renset med Alfa Laval MBR og Alfa Laval AS-H Iso-Disc filtreringssystemer, kan til og med brukes som drikkevann med en siste finpuss, for eksempel med UV-stråling, ultrafiltrering, nanofiltrering, omvendt osmose, aktivt kull, oszon eller klorering.