Myseprotein i plantebasert proteinbehandling

 

 

 

Produksjon av plantebasert protein krever mye vann, og mange produsenter møter høye driftskostnader og i verste fall lavere produksjonskapasitet på grunn av begrenset vanntilgang. 

Opptil 70 % av vannet som brukes i en våtfraksjoneringsprosess havner i prosessvannstrømmen. Et Alfa Laval behandlingssystem lar deg gjenvinne det meste av prosessvannet, redusere avløpsvannvolumet og trekke ut verdifulle proteiner og karbohydrater. I tillegg kan disse systemene enkelt integreres med både nye og eksisterende anlegg.  

water circle plantbased
protein recovery plant based

Øk utbyttet med proteingjenvinning  

Opptil 30 % av tørrstoffet i myseprotein består av løselige proteiner, peptider og andre aminosyrederivater som ikke kan utvinnes i hovedproduksjonsprosessen.  

Disse proteinene har utmerket fordøyelighet og høy markedsverdi. Som et resultat kan de brukes i en rekke produkter, for eksempel i proteinpulver av høy kvalitet, kosttilskudd og helsekostprodukter. De kan også brukes som funksjonelle ingredienser i bearbeidet mat, og gir god tekstur, stabilitet og andre ønskelige egenskaper. 

Å gjenvinne disse proteinene øker den totale produksjonen til virksomheten, forbedrer bunnlinjen, minimerer avfallsgenerering og bidrar til bærekraften og sirkulariteten til produksjonsprosessene dine.  

Alfa Laval tilbyr avanserte systemer for å fange disse proteinene, enten som koagulerte proteiner som kan separeres ved sentrifugering, eller som funksjonelle proteiner ved bruk av membranseparasjon. Disse systemene er designet for å være effektive, pålitelige og enkle å bruke, og bidrar til å maksimere produksjonen og lønnsomheten samtidig som du minimerer miljøfotavtrykket. 

Produser og selg myseprotein-konsentrat  

Myseprotein er en kompleks blanding av forbindelser som karbohydrater, proteiner og salter. I stedet for å la det gå til spille, kan du enkelt konsentrere myseproteinet og selge det som en verdifull ingrediens eller basis for ytterligere prosesser. I tillegg reduserer konsentrering av myseproteinet avløpet fra anlegget, og minimerer miljøpåvirkningen fra driften.  

Myseprotein-konsentrat kan selges som en ingrediens for dyrefôr, og gir en kilde til protein og andre næringsstoffer. Myseprotein-konsentrat kan også brukes som råstoff i gjæringsprosesser, hvor sukker og proteiner i myseproteinet omdannes til en rekke verdifulle produkter, som biodrivstoff, organiske syrer og enzymer. Et tredje bruksområde for prosessvannkonsentrat er biogassproduksjon, hvor det brukes til å produsere fornybar metan.  

Alfa Laval tilbyr fordampnings- og membransystemer optimert for myseprotein-konsentrasjon, og våre løsningseksperter hjelper gjerne bedrifter med å maksimere effektiviteten og lønnsomheten samtidig som de minimerer deres miljøpåvirkning. 

whey concentrace plant based
water recovery plant based

Vanngjenvinning og gjenbruk 

Rundt 70 % av vannet som brukes i proteinekstraksjonsprosessene havner i prosessvannstrømmen, og gjenvinning av dette vannet har en stor positiv innvirkning på vannforbruk og bærekraft. 

Alfa Laval tilbyr avanserte fordampnings- og membransystemer for vanngjenvinning fra prosessvannstrømmer. Det gjenvunnede vannet kan brukes til rengjøringsformål eller viderebehandles for potensiell gjenbruk i anlegget. 

I tillegg til de miljømessige fordelene, reduserer gjenvinning av vann også kostnadene til innkjøp og behandling av vann og forbedrer den økonomiske lønnsomheten til produksjonsprosessene.  

Alfa Lavals fordampnings- og membransystemer er designet for å være effektive, pålitelige og enkle å bruke, og hjelper bedrifter med å maksimere vanngjenvinningen og minimere miljøpåvirkningen. 

.

Eksempel på et myseproteinbehandlingssystem 

AL_Process & Flowchart_Plant-based_230523_2-C.jpg

Fullt skreddersydde behandlingssystemer for myseprotein 

Fullt skreddersydde behandlingssystemer for myseprotein 

Avhengig av dine driftsforhold og krav, kan løsningsekspertene våre designe et behandlingssystem for myseprotein som dekker dine behov perfekt. Prosessdiagrammet ovenfor viser et mulig eksempel hvor protein, karbohydrater og vann gjenvinnes. Fordelene med dette systemet inkluderer:  

  • Gjenvunnet vann kan gjenbrukes for spyling og CIP eller i hovedprosessen.  
  • Økt utbytte takket være proteingjenvinning.  
  • Betydelig reduksjon i avløpsvann og BOD-nivåer.  

Driftsprinsipp

I det første trinnet av prosessen varmes myseproteinet opp ved hjelp av economisere og direkte dampinjeksjon, noe som får proteinet til å koagulere. Det koagulerte proteinet separeres deretter fra væsken ved hjelp av en dekanter og sendes deretter til en tørke. 

Væskefasen fra dekanteren sendes til et fordampningssystem. Der kokes vannet av og etterlater et konsentrat som hovedsakelig består av karbohydrater og salter som kan utnyttes i biogass- eller bioetanolproduksjon. 

Det kondenserte vannet fra fordampningssystemet renses ved hjelp av et omvendt osmosemembransystem før det gjenbrukes, enten i hovedprosessen eller til spyling eller CIP. 

Permeatet (altså det filtrerte vannet) kan gjenbrukes til rensing, og retentatet (resten) sendes til et avløpsanlegg. 

Kontakt oss for å finne ut mer

Komplette serviceløsninger 

MF 1044413 adjusted XL

Ved å kombinere en systemtilnærming til service med omfattende prosessekspertise, optimerer vi ytelsen til hele prosessen ved å identifisere og fokusere på rotårsakene til utfordringene dine.

Vi tilbyr et komplett utvalg tjenester som strekker seg over hele levetiden til anlegget ditt. Det globale servicenettverket vårt dekker nesten 100 land, noe som betyr at rask og profesjonell støtte alltid er nær.

For maksimal avkastning på investeringen din anbefaler vi at du inngår en Alfa Laval-serviceavtale. Med denne fullstendig tilpassede serviceløsningen får maksimal ytelse og oppetid samt enkel budsjettering. Mens du fokuserer på den daglige driften, håndterer vi planlegging, anskaffelse og gjennomføring av nødvendige servicetiltak.

Finn ut hvordan vi kan hjelpe deg med service

Nøkkelprodukter