Behandling av fett og oljer

Alfa Laval leverer alt man trenger for å ekstrahere oljer og fett fra alle typer planter som inneholder olje. Alfa Laval er verdensledende på det svært spesialiserte fagområdet for systemer og utstyr til behandling av vegetabilsk og animalsk olje og fett. Vi leverer avanserte – ofte patenterte – teknologier som setter nye standarder for hele bransjen, og bidrar til at man kan tilpasse produksjonskonfigurasjonen etter markedets krav.

fat and oil processing 640x360

Behandling av fett og oljer 

Vi leverer løsninger for avgummiering, nøytralisering, avvoksing, limtørking, bleking, vinterklargjøring, deodorisering, hydrogenering, avsyring og utskilling av såperester.

Utforsk fordelene med våre løsninger og benytt dere av våre prosesskunnskaper for å styrke selskapets evne til å håndtere virkningen av sesongvariasjoner i etterspørselen, individuelle markedssvingninger og det verdensomspennende markedet for råvarer.

Alfa Lavals tilnærming gir fleksible løsninger som gjør at dere raskt, effektivt og trygt kan justere produksjonen etter kundenes ønsker, behov og spesifikasjoner etter hvert som de varierer og utvikler seg.

TocoBoost - Nominated for Danish Industry's Product Award 2015

Alfa Laval TocoBoost has been nominated for Danish Industry's Product Award 2015. A new technology that can extract valuable nutrients such as Vitamin E in the production of edible oil - nutrients that otherwise would be lost.