Tankrengjøring

Alfa Laval har ervervet Scanjet, en ledende global leverandør av tankrenseutstyr og løsninger for marine, offshore og industrielle applikasjoner. Oppkjøpet vil utvide Alfa Lavals brede tanktilbud, og skape en mer omfattende utstyrsportefølje for lastetanker. Scanjets intelligente tankhåndteringsløsninger, som reduserer vannforbruket og energiforbruket knyttet til tankrengjøring, vil styrke Alfa Lavals bredere bidrag til bærekraftig frakt.

Tank-cleaning-hero

Produkter

ITAMA 1216x684px

 

 

Utgåtte Gunclean Toftejorg-produkter

Alfa Laval har avviklet salget av nytt Gunclean Toftejorg tankrenseutstyr for marin bruk. Vi forblir engasjerte til våre kunder og vil fortsette å yte service og støtte for tidligere installert utstyr, inkludert relevante reservedeler.

Kontakt oss 24/7 angående service for utgått Gunclean Toftejorg utstyr