Velge en ballastvannbehandling

Se vår 11-punkts utvalgsguide som hjelper deg med å velge det systemet som passer best for deg.

1. Er din valgte systemtype godkjent av både IMO og den amerikanske kystvakten?

Overholdelse av den nylig ratifiserte IMOs ballastvannbehandlingskonvensjon (BWM) er nødvendig. Det er også viktig å se etter en nylig IMO-typegodkjenningsattest.

Systemevalueringen har utviklet seg siden BWM-konvensjonen ble vedtatt i 2004. Sertifikater utstedt av autoriserte tredjepartsorganer gir nå mer informasjon om testing samt informasjon om systemets driftsbegrensninger, saltholdighet, temperatur og UV-overføringsnivå.

Vær oppmerksom på nasjonale og regionale forskrifter. For å tømme ballast i amerikansk farvann må et fartøys ballastvannbehandlingssystem være typegodkjent av USCG.

Fartøyets overholdelse av USCG-lovgivningen øker videresalgsverdi. Uten det er det usannsynlig at kjøpere som ønsker å operere på dette nøkkelmarkedet, vil investere.

Med alle typegodkjenninger, se etter sertifikater utstedt av en autorisert tredjepart for å sikre bedre gyldighet og økt innsyn.

2. Har vann med naturlig forekommende organismer blitt brukt i sertifiseringen?

Typegodkjenningssertifikater utstedt av en autorisert tredjepart sikrer et kontrollert testmiljø og realistiske testforhold.

For eksempel er organismer som bor nær vannoverflaten mer motstandsdyktige mot UV-lys og er best behandlet med UV-lamper med middels trykk.

Ved å bruke en jevn blanding av utvalgte og dyrkede organismer under testingen, kan resultatene vise at de blir fjernet. Dette stemmer ikke overens med virkelige situasjoner der vann ikke er regulert og organismer er mer robuste og mer varierte.

Seriøse leverandører forstår de virkelige konsekvensene av manglende overholdelse. De velger robust UV-teknologi, søker tredjeparts innsyn og belaster pro-aktivt systemene deres for å sikre et best mulig resultat.

Naturlig vann med ikke-kultiverte organismer som havbørsteormer, hjuldyr og reker bør brukes, ideelt med utfordringer som algeoppblomstring.

3. Er systemet spesielt designet for maritimt bruk?

Overraskende nok har de fleste ballastvannbehandlingssystemer sine røtter i drikkevannbehandling på land. I stedet for å bli utviklet for hensikt, har teknologien blitt tilpasset for å forsøke og tilfredsstille behovene til havmiljøet.

Landbaserte UV-behandlingssystemer håndterer mindre komplekse vannmiljøer og andre rengjøringsprosesser kjøres før behandlingen starter.

Ballastvannsbehandlingssystemer står overfor vanskelige organismer, uregelmessig vannkvalitet, høyere temperaturer og lange perioder med stillstand med saltvann i dem. Bare et system spesielt utformet for maritime forhold er riktig utstyrt for disse utfordringene.

4. Vil systemets hovedkomponenter motstå korrosjon i sjøvann?

Mange ballastvannbehandlingssystemer lager hovedkomponenter av materialer med lavere kvalitet, for eksempel 316L stål. Selv om 316L er et vanlig konstruksjonsmateriale, korroderer det i kontakt med sjøvann.

En UV-behandlingsreaktor i 316L stål som er fylt med sjøvann gjennom hele behandlingsprosessen, kan korrodere og trenger utskifting på så lite som fem år.

254 SMO og AL6-XN superaustenittisk rustfritt stål motstår sjøvannskorrosjon. Hovedkomponenter laget av disse materialene varer mye lenger. UV-reaktorer laget av AL6-XN kan vare opptil 20 år eller mer.

5. Har ditt valgte system maksimal utnyttelse av UV-lyset som produseres?

For å gjøre UV-behandlingen biologisk effektiv og energieffektiv, må UV-lyset som lampene produserer nå de aktuelle organismene.

Reaktorens indre konstruksjon må distribuere høye nivåer av jevnt UV-lys og skape høy turbulens i vannet som går gjennom den for å sikre at en konsentrert dose når alle organismer.

Vann med lav klarhet, hvor UV-overføring er lavere, krever sterkere tiltak. Spesialdesignede lampelommer av syntetisk kvarts støtter overføring av et bredere bølgelengdespektrum og gir mer UV-lys for desinfeksjon. Ethvert pålitelig system trenger denne egenskapen.

6. Har systemet ditt en effektiv strømstyring?

Både biologisk desinfeksjon og energieffektivitet er nødvendige for strømstyring. For å sikre overholdelse bruker ballastvannbehandlingssystemene minst mulig strøm.

For å håndtere vanskelige scenarier som lav UV-overføring uten å kompromittere fartøysoperasjoner, trenger de også strøm i reserve. Kompromittert operasjoner risikerer å redusere ballastvannstrømningshastigheten eller til og med hindre adgang til disse vannene.

7. Har systemet ditt automatisk CIP-syklus (Cleaning-in-place)?

Uten regelmessig rengjøring, oppstår kalsiumkarbonatavleiringer og metallioner på UV-lampens kvartshylser. Dette blokkerer noe av UV-lyset og forringer behandlingen.

Mekanisk tørking er ineffektiv mot oppbygging av metallioner, som må fjernes med lav-pH-væske og en ekstra prosess. Avtørking renser ikke UV-sensoren som måler UV-overføring og regulerer strømforbruket, noe som kan føre til overdreven strømforbruk og lav ytelse.

Mekanisk og manuell rengjøring av noe slag fører til riper på hylsene, noe som forringer behandlingsytelsen.

Tester viser at CIP bidrar til å opprettholde den biologiske desinfeksjonsytelsen til ballastvannbehandlingssystemer. I et UV-basert system er effektene merkbare etter en enkel rengjøringsprosess.

8. Er omfattende overvåkning og innebygde sikkerhetsfunksjoner til stede?

Sikkerhet er viktigst om bord. UV-baserte systemer er sikrere enn de som er avhengige av kjemikalier, men alle systemer må sette sikkerhet først for å forhindre alvorlig skade på utstyr.

Alfa Laval PureBallast 3 har temperatur- og nivåfølere som omgår PLC, så selv om det oppstår PLC-feil, vil ikke signalene bli borte. Kontrollpanelet overvåker hovedkomponenter, gir tilbakemelding for å vise ventilposisjoner og er programmert til å slå seg av ved overoppheting eller lavt vannivå. Uansett hva som går galt, er personalet og utstyret ditt trygt.

9. Er ballastvannbehandlingssystemet ditt automatisk og enkelt å betjene?

Selv om system ombord øker i antall og kompleksitet, gjør ikke tilgjengeligheten og kompetansen til mannskapet det. Dette gjør automatisk drift avgjørende for ballastvannbehandlingssystemet.

Start og stopp med én knapp, uten behov for manuell innblanding under drift, sparer tid og betyr øyeblikkelig avstenging hvis det er nødvendig.

Et intuitivt grafisk brukergrensesnitt gir en klar oversikt, slik at mannskapet ditt raskt kan ta informerte beslutninger. Og grafisk kommunikasjon i stedet for tekst gjør det lettere for internasjonale mannskap å bruke panelet med mindre risiko for menneskelige feil.
Et kontrollsystem som kan være frittstående eller integreres i skipkontrollsystemet gir økt fleksibilitet.

Kontroller at systemet ditt kan levere på disse punktene.

10. Har systemleverandøren din demonstrert sine egenskaper?

Installasjon av et ballastvannbehandlingssystem er et komplekst oppdrag, spesielt i ettermonteringsscenarier. Mange leverandører og underleverandører er involvert, og forsinkelser på grunn av dårlig prosjektledelse eller mangel på erfaring kan være ekstremt kostbare.

Ratifikasjonen av BWM-konvensjonen betyr at alle fartøyer må installere et ballastvannsystem innen noen få år; tusenvis av skip vil konkurrere om begrensede ressurser.

En pålitelig leverandør vil kunne bevise sin evne til å levere i tide, jobbe med mange leverandører og ha en positiv historikk å vise til. Like viktig som installering på nye skip er påvist kompetanse innen ettermontering, noe som er mer komplisert og utfordrende.

Din leverandør bør være en stor nok aktør til å få produksjonsstyrken til å øke i de kommende årene og kunne attestere sin prosjektledelse.

Ikke la installasjonen være et opplæringseksperiment for en uerfaren leverandør.

11. Er systemet fulgt av et sterkt globalt tjenestetilbud?

Gjør ditt valg med fremtiden i tankene. Et godt ballastvannbehandlingssystem bør vare fartøyets levetid.

Enhver leverandør du vurderer må være i stand til å gi deg gode reservedeler av god kvalitet og ekspertisen og tilgjengeligheten til å levere raskt, hvor som helst i verden.

Et globalt nettverk av erfarne og godt trente ingeniører, regelverkskompetanse og evnen til å gi råd om optimalisering og ekspansjonsproblemer er viktig. Et tilbud som spesielt gjelder for ballastvannbehandling, forhindrer generelle råd og kostbare feil.

Dokumentert bevis på en anerkjent leverandør med verdensomspennende støtte kan også påvirke videresalgspriser og antall potensielle kjøpere positivt.
Hvis fartøyet etterhvert selges, kan et system fra en anerkjent leverandør med verdensomspennende støtte også påvirke salgsprisen og antallet potensielle kjøpere positivt.