Produksjon av hydrogenperoksid | Alfa Laval

Produksjon av hydrogenperoksid

Produksjon av hydrogenperoksyd krever meget effektiv bruk av råmaterialer og energi. Alfa Laval har omfattende prosesskunnskap og et bredt spekter av kompakte varmevekslere for å møte bransjens behov. Spesialkonstruerte plater sikrer høy termisk virkningsgrad og høy turbulens, og overgår konvensjonelle rør vekslere samtidig som de bruker mindre plass. Dette reduserer drifts- og energikostnadene.

hydrogen-peroxide-productio 640x360

Improving energy efficiency of hydrogen peroxide production processes

The manufacture of hydrogen peroxide calls for the right expertise, equipment and services. To support energy efficiency and sustainability throughout all heat-intensive processes, there’s Alfa Laval.

Alfa Laval offers gasket-free solutions for tough duties such as pre-cooling the oxidizer feed or cooling offgases. Highly suitable for aggressive fluids, our Compabloc, AlfaRex, spiral and semi-welded heat exchangers are compact and highly efficient. These space-saving designs for hydrogen peroxide production save money and valuable resources.