Klor-alkali produksjon

Energieffektivitet, streng utslippsregulering og sikker avfallshåndtering er utfordringer kloralkaliindustrien står overfor. Produsenter trenger pålitelige, energieffektive og bærekraftige prosesser for å produsere klor, hydrogen og kaustisk soda. For å møte disse behovene har Alfa Laval et bredt utvalg av varmeoverføringskomponenter med høy ytelse og komplette konstruerte løsninger som reduserer kostnader og øker utbyttet.

Chllor-alkali 640x360new

Pålitelig, energieffektiv og bærekraftig

  • Bredt utvalg som passer enkelt inn i varmeoverføringsposisjoner langs alle elektrolyseprosesser
  • Betydelig lavere installasjonshøyde
  • Kompakt design og svært effektive systemer
  • Team med omfattende ekspertise på kloralkaliprosesser
  • Lave driftstemperaturer reduserer korrosjon

Klor er produsert sammen med kaustisk soda ved elektrolyse av natriumklorid i kloralkaliprosessen. Klor brukes til vinyl-/PVC-produksjon, produksjon av organiske kjemikalier, produksjon av klorerte halvfabrikata, sterilisering av vann og kloakk, bleking av papirmasse og tekstiler, produksjon av uorganiske kjemikalier, produksjon av alumina, tekstilbehandling, produksjon av såpe og vaskemidler, nøytralisering og andre bruksområder. Hvert år bygges det 10–20 nye anlegg i verden. 

Å produsere klor, hydrogen og kaustisk soda innebærer elektrisitetsintensive prosesser, som står for omtrent halvparten av de totale produksjonskostnadene. Kloralkaliprodusenter og EPC-selskaper kan stole på Alfa Lavals velprøvde komponenter og evne til å levere energibesparende varmeoverføringsutstyr og kaustiske fordampningssystemer.

Det brede utvalget vårt av høyytende semi-sveisede varmevekslere med pakning og sveisede varmevekslere passer enkelt inn i varmeoverføringsposisjoner langs alle elektrolyseprosesslinjer. Alfa Laval har omfattende erfaring med å levere utstyr til kloralkaliprodusenter over hele verden i forbindelse med oppgaver som forbehandling av saltlake, våtklorgasskjøling, hydrogengasskjøling og elektrolyttoppvarming og -kjøling.