Alfa Laval - Chlor-alkali production

Chlor-alkali production

Energieffektivitet, strenge utslippskrav og sikker avfallshåndtering er utfordringer som kloralkali-bransjen står overfor. Produsenter trenger pålitelige, energieffektive og bærekraftige prosesser for å produsere klorin, hydrogen og kaustisk soda. For å møte disse behovene har Alfa Laval et bredt spekter av kraftige varmeoverføringskomponenter og komplette prosesstekniske løsninger som reduserer kostnadene og øker avkastningen.

Chllor-alkali 640x360new

Towards more efficient chlor-alkali electrolysis

Producing chlorine, hydrogen and caustic soda involves electricity-intensive processes, which account for about half of the total manufacturing costs. Chlor-alkali producers and EPC companies can rely on Alfa Laval’s well-proven components and ability to supply energy-saving heat transfer equipment and caustic evaporation systems.

Our broad range of high-performance gasketed, semi-welded and welded heat exchangers fit easily into heat transfer positions along all electrolysis process lines. For duties such as brine pre- treatment, wet chlorine gas cooling, hydrogen gas cooling and electrolyte heating and cooling, Alfa Laval has vast chlor-alkali process experience in supplying equipment to chlor-alkali producers the world over.