Produksjon av polymerer og fibre

Produksjon av polymerer og fibre krever effektiv håndtering av fiberholdige væsker som stiller store krav til utstyret. Robust utstyr som Alfa Laval WideGap platevarmeveksler med pakning, Alfa Laval Compabloc og Alfa Lavals spiralvarmeveksler håndterer fiberholdige medier med letthet og maksimerer produksjonseffektiviteten og energibesparelsene samtidig som miljøpåvirkningen minimeres.

Alfa Laval equipments for industrial polymers and fibres production.

Optimizing polymers and fibers production 

Whether you are producing latex, polyethylene, polypropylene, polystyrene or PVC, Alfa Laval has the expertise and broad range of equipment and services to optimize production of polymers and fibers for the petrochemicals industry.

Unscheduled downtime due to fouling can be very costly. To ensure process efficiency without clogging, bottlenecks or downtime, Alfa Laval WideGap plate heat exchangers and semi-welded plate heat exchangers are recommended for high fouling duties such as pellet water cooling.

The Alfa Laval WideGap gasketed plate heat exchanger is tailor-made for use with fibrous media. Its plate pattern and detailed design of the entire heat exchanger ensures that the fibrous media passes smoothly through the heat exchanger. In addition, Alfa Laval spiral heat exchangers are often used for more demanding duties with fluids that contain a high content of particles or fibres.