Petrokjemiske produkter

Produsenter av petrokjemikalier krever kontinuerlige prosesser og stabil ytelse. Alfa Laval har et stort utvalg av kompakte varmevekslere og spesialiserte rørvarmevekslere for kostnadseffektiv energigjenvinning og mer effektiv oppvarming, kjøling, kondensering og koking. Dette øker lønnsomheten samtidig som det reduserer kostnadene, plassbruken og utslippene.

petrochemical plant orange purple sky

On the pulse of the petrochemicals industry

Petrochemical producers can count on Alfa Laval for highly efficient equipment to do the toughest jobs with consistency, quality and reliability. Alfa Laval partners with you from start to finish. We closely work with you to design the most efficient and profitable system for your processes. And thanks to our comprehensive service network, we have service engineers – and genuine Alfa Laval spare parts – on hand around the clock, anywhere in the world.