Produksjon av svovelsyre

Prosesseffektivitet er nøkkelen til vellykket produksjon av svovelsyre. I økende grad ser produsentene til Alfa Laval for prosessekspertise, pålitelig korrosjonsbestandig utstyr med enestående varmeoverføringseffektivitet og for et bredt utvalg av tjenester for å støtte optimal ytelse. Som en langvarig partner i industrien bidrar Alfa Laval med å øke effektiviteten i anlegg, redusere kostnader og forbedre miljøytelsen.

Alumina

Utprøvde løsninger for effektiv svovelsyreproduksjon

Svovelsyreindustrien står overfor utfordringer som energieffektivitet, kostnadsbegrensninger og miljøhensyn. Med mer enn 40 års erfaring innen produksjon av svovelsyre hjelper Alfa Laval industrien med å takle disse utfordringene.

Det er bevist at den brede porteføljen vår av korrosjonsbestandige varmevekslere tåler de tøffe forholdene til syreanlegg, og at de gir enestående varmeoverføring som er nødvendig for prosesseffektivitet. Fra svaksyrekjølere, tørketårnkjølere og mellomliggende absorpsjonstårnkjølere til endelige absorpsjonstårnkjølere, produktsyrekjølere, oleumskjølere og oleumsvekslere, gir Alfa Lavals utstyr formidabel termisk effektivitet for varmeoverføring, varmegjenvinning og andre oppgaver knyttet til svovelsyreproduksjon. I tillegg kommer disse med ekstra fordeler i form av lave installasjons, drifts- og vedlikeholdskostnader.

Materialer med høy ytelse

Svovelsyre innebærer svært aggressive driftsmiljøer. Alfa Laval har et bredt utvalg av korrosjonsbestandige platematerialer og slitesterke pakninger som er skreddersydd for å passe de mest krevende oppgavene for svovelsyre. Med omfattende bransjeekspertise hjelper vi deg med å velge riktig materiale for å matche svovelsyreprosessen og dermed sikre pålitelig drift og oppetid.

Få utbytte av varmegjenvinning.

De betydelige mengdene med varme som frigjøres ved storskalaproduksjon av svovelsyre har et inntektspotensial som kan utnyttes. Som en av verdens fremste eksperter innen varmegjenvinningsteknologi, tilbyr Alfa Laval pålitelige teknologier og omfattende bransjeekspertise for å hjelpe deg med å gjenvinne verdifull energi og utnytte den kommersielt.
Energien som gjenvinnes med Alfa Lavals pakkede semi-sveisede varmevekslere kan brukes til å varme fødevann til forvarmingsprosessen, forsyne tilstøtende anlegg med energi eller gi fjernvarme til boliger og byer. Uansett hva du velger, kan minimale investering i spillvarmegjenvinning gi store utslag på bunnlinjen.