HVAC fri kjøleluft

Luftbasert frikjølig bruker kald utendørs luft som kjølemedium til å kjøle ned vann. Denne metoden er en økonomisk og miljøvennlig løsning for klimaanlegg og prosesskjøling sammenlignet med mekanisk kjøling. Finn ut hvordan dere kan utnytte de betydelige fordelene med frikjøling innenfor spesielle bruksområder og integrere det i et kjølesystem.

Free cooling air 640x360

Finn den riktige kjølekombinasjonen

Frikjøling kan dekke kjølebehovene i de kaldere delene av året når lufttemperaturen ute faller under den nødvendige prosesstemperaturen. I luftbaserte løsninger går luften gjennom en tørrkjøler, adiabatisk kjøler eller et kjøletårn på vei til varmeveksleren. Alfa Laval bruker sine omfattende brukskunnskaper til å identifisere den optimale kombinasjonen av frikjøling og kompressorkjøling for å sikre driften hele året. Forholdet av energiforbruk mellom en kombinasjon av kjølekompressor og frikjøling er 5 til 1 sammenlignet med mekanisk kjøling.

Utnytt fordelene med frikjøling

Alfa Laval er den eneste leverandøren som tilbyr kombinasjonen av adiabatisk kjøler eller tørrkjøler og platevarmeveksler med pakninger i kjernen av et luftbasert frikjølingssystem. Effektiv varmeveksling er nøkkelen til å dra full nytte av frikjøling. Og derfor brukes Alfa Lavals varmevekslere i luftbaserte frikjølingssystemer over hele verden.

Drive fremtiden innen HVAC

Alfa Laval 360° serviceportefølje

 

Alfa Laval tilbyr et omfattende utvalg av tjenester for å bidra til å holde utstyret deres i best mulig stand.

Kontakt oss for å finne ut hvordan vi kan utvide ytelsen for produktene deres.