Varmtvannsproduksjon i bolig

Alfa Lavals varmtvannsløsninger til boliger er utformet for å sikre pålitelig og økonomisk forsyning av rent vann. Våre systemer kan gi varmt vann til leiligheter og hus, store volum av tappevann til store anlegg og vannforsyning som er helt uten legionellabakterier.

domestic hot water 640x360

Oppvarming av tappevann etter behov

Alfa Lavals systemer kan forsyne store anlegg med varmt vann umiddelbart eller nesten umiddelbart. Systemet med varmt vann umiddelbart gir «endeløs» tilgang til varmt vann i boligen, mens systemet med varmt vann nesten umiddelbart gir varmt vann i boligen med den ekstra fordelen lagring av varmt vann gir. Alfa Lavals varmtvannssystemer for boliger brukes over hele verden i boligblokker, sykehus, sykehjem, hoteller, skoler, kontorbygninger, idrettssentre og andre offentlige bygninger.

Forebygging av legionella

Under visse forutsetninger kan legionellabakterien trives svært godt i miljøer som for eksempel varmtvannssystemer. Folk kan bli smittet ved å inhalere bakteriene i vanndamp mens de dusjer eller vasker seg. For å bekjempe denne trusselen tilbyr Alfa Laval et antilegionellasystem som bruker termisk desinfisering til å eliminere bakterien fra varmtvannssystemer.

Drive fremtiden innen HVAC

Alfa Laval 360° serviceportefølje

 

Alfa Laval tilbyr et omfattende utvalg av tjenester for å bidra til å holde utstyret deres i best mulig stand.

Kontakt oss for å finne ut hvordan vi kan utvide ytelsen for produktene deres.