Romoppvarming

Romoppvarming handler om å få en behagelig innetemperatur – hjemme, på jobben eller i offentlige bygninger. Finn ut mer om vårt store utvalg av løsninger som sikrer konsekvent, kostnadseffektiv innekomfort.

space heating 640x360

Overføring av varme

Avhengig av innemiljøet og andre faktorer kan varme overføres ved hjelp av radiatorer, gulvvarme eller luftvarmere. Det er veldig vanlig å bruke varmt vann til romoppvarming, spesielt via radiatorer. Et alternativ til radiatorer er gulvvarme hvor varmekretser plasseres under gulvet. En luftvarmer, som blåser varm luft inn i et rom, brukes oftere i offentlige bygninger.

Fullstendige løsninger for romoppvarming

Alfa Laval tilbyr komplette løsninger med en lang rekke funksjonaliteter til romoppvarming i bygninger av alle størrelser. Micro-kundesentralen leverer for eksempel en fullstendig oppvarmings- og varmtvannsløsning for leiligheter eller små hus som er koblet til et oppvarmingsnettverk. Oppvarmingen reguleres automatisk etter utetemperaturen for å opprettholde ønsket temperatur inne.  

Drive fremtiden innen HVAC

Alfa Laval 360° serviceportefølje

 

Alfa Laval tilbyr et omfattende utvalg av tjenester for å bidra til å holde utstyret deres i best mulig stand.

Kontakt oss for å finne ut hvordan vi kan utvide ytelsen for produktene deres.