Renewable energies

Hele 49 % av verdens energiforbruk handler om inneklima – oppvarming, nedkjøling og oppvarming av tappevann. Alfa Lavals energieffektive løsninger kan bruke resirkulert eller fornybar energi til å redusere energiforbruket og avhengigheten av fossilt brensel.

renewable energies 640x360

Klar for morgendagens energikilder

Moderne fjernvarmesystemer gir en stor grad av fleksibilitet når det gjelder valg av energikilder. Å bytte fra en energikilde til en annen kan gjøres uten justeringer eller bytte av utstyr i husene eller leilighetene i nettverket. Systemene er også klare til å bruke nye energikilder som kan komme i fremtiden.

Avfall er en varmeressurs

Alfa Lavals løsninger er en viktig del av systemer som kan utnytte alternative energiformer som varmekilder. Et fjernvarmesystem kan integreres med lokale kilder til resirkulert energi, for eksempel overskuddsvarme fra industrien, avfallsforbrenning og biomasse. Fornybare energikilder som geotermisk energi eller solenergi er også potensielle energikilder. 

Drive fremtiden innen HVAC

Alfa Laval 360° serviceportefølje

 

Alfa Laval tilbyr et omfattende utvalg av tjenester for å bidra til å holde utstyret deres i best mulig stand.

Kontakt oss for å finne ut hvordan vi kan utvide ytelsen for produktene deres.