Kraftverk med dampsyklus og kombinert syklus

Høy virkningsgrad, lave utslipp og stor fleksibilitet er avgjørende for vellykket drift av kraftverk med kombinert syklus. Med riktig utstyre kan et moderne anlegg oppnå effektivitet på mer enn 60 % i drift med kombinert syklus. Dette krever pålitelige, effektive løsninger – fra utstyr for oppvarming av matevann og drivstoffsystemer til hjelpekjølere og varmere.

Steam-turbine-power-plant 640x360

High performance, reliability and uptime

With expertise and state-of-the-art equipment and services, Alfa Laval provides a broad range of solutions for steam power and combined cycle power plants. From a single yet critical component such as small fuel oil heaters to complete fuel and auxiliary systems including highly efficient equipment such as our large central coolers, Alfa Laval contributes to the reliable, highly efficient operation of your power plant. The result? Higher fuel efficiency, lower initial cost per kilowatt, longer maintenance intervals and increased output.