Foredling av råolje

Destillering av råolje kan utgjøre opptil 50 % av det totale energiforbruket i et raffineri. Derfor er det viktig for den totale lønnsomheten å kunne gjenvinne så mye som mulig av energien på en pålitelig måte. Hvis du vil maksimere energieffektiviteten og sikre problemfri drift, kan du regne med Alfa Lavals varmevekslere – de har høy varmeoverføringseffektivitet og langvarig driftssikkerhet.

Image for Crude Oil Processing 640X360 large