Behandlingsprosesser

Raffineriets behandlingsprosesser blir stadig viktigere for å oppfylle strengere miljøkrav og redusere utslippene. Alfa Lavals utstyr betraktes som en bransjestandard og møter utfordringene i raffineriets behandlingsprosesser, for eksempel aminbehandling av prosess- eller restgasser, survannsfraskilling, svovelgjenvinning og spillvannsbehandling.

Image for treatment processing 640x360 large