Karbonfangst og -lagring

Karbonfangst og -lagring i etterforbrenning er en måte der kraftverk som drives av karbonbasert drivstoff kan oppnå betydelige utslippsreduksjon. Imidlertid er fangst av karbondioksid i avgass en energikrevende prosess. Alfa Lavals utprøvde høyeffektive varme- og kjøleteknologier spiller en viktig rolle i å redusere energiforbruket.

carbon capture utilization storage hero image web

Reducing carbon dioxide emissions

Post-combustion capture of carbon dioxide from flue gases at fossil-fuel power plants helps achieve significant reductions in emissions to the atmosphere.

Alfa Laval has a broad portfolio of plate heat exchangers to meet the demands of this energy-intensive process. The result is high energy recovery at the lean/rich interchanger, where most of the heat recovery in the capture process takes place. Moreover, Alfa Laval AlfaVap semi-welded heat exchanger and Compabloc welded heat exchangers are a good fit in the stripper reboiler and condenser positions, respectively.

Process overview