Biodrivstoff

Fremtiden ligger i etanol, biodiesel og drivstoff fra fornybare kilder (som korn, frø og cellulose) samt fra biprodukter eller avfall fra annen industri. Alfa Laval leverer varmevekslere, dekantersentrifuger, kokere og fordampere som maksimerer effektiviteten i alle faser av biodrivstoffproduksjonen, fra oppvarming og kjøling til blanding og separasjon. I tillegg leverer Alfa Laval fullstendige, ferdigproduserte biodieselanlegg.

Biofuels 640x360